Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Gudö 3:77 & 3:503, Håkansvägen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom fastigheten 3:77.

Kommunstyrelsen gav stadsbyggnadsnämnden i uppdrag 2015-09-28 §235 att arbeta fram en detaljplan inom fastigheterna Gudö 3:63, Gudö 3:77 och Gudö 3:305.

I dagsläget ingår emellertid endast Gudö 3:77 och Gudö 3:305 i detaljplanområdet. Fastigheten Gudö 3:63 övergick enligt beslut i Kommunstyrelsen 2016-02-01 §32 istället till samma planområde som  fastigheterna Gudö 14:1 och 3:132.

Tidplan för samråd i detaljplaneprocessen för Gudö 3:77 och Gudö 3:305 går i dagsläget ej att bedöma, då planen tillfälligt är pausad på begäran av kommunen. Återupptagande av planarbetet meddelas senare.

 

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

Planarkitekt: Helena Granting

Senast uppdaterad: 15 augusti 2022