Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Ribby 1:217 och 1:205

Kommunstyrelsen gav 2015-10-26 §265 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan som medger ytterligare bostadsbebyggelse inom Ribby 1:205 och 1:217.

I planarbetet kommer det att utredas ifall befintliga bostadsbyggnader kan byggas på och om övriga fastigheten kan förtätas med fler bostäder.

Planområdet ligger centralt i Västerhaninge, mellan Tungelstavägen och Järnvägen.

Planarbetet är pausat för närvarande.

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 30 mars 2021