Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Planuppdrag Hållsättra-Väländan

Planuppdraget för Hållsättra – Väländan, Lilla Hållsättra 3:1 samt Väländan 1:1 och 1;72, i Tungelsta, upphävdes av kommunstyrelsen den 4 september 2023.

Kommunen prioriterar bland projekten inom samhällsbyggnad

Vi är många som vill bo, arbeta och vistas i Haninge. För att de projekt som drivs inom samhällsbyggnad ska ha tillräckligt med resurser för att kunna genomföras på ett hållbart sätt behövs en tydlig prioritering.

Tillväxten medför bland annat att nya vägar behöver dras fram, vattenledningar grävas ned och samhällsservice behöver uppföras på platser där både behoven och förutsättningarna finns.

Kommunens utbyggnadsstrategi, som återfinns i den kommunövergripande översiktsplanen och i stadsutvecklingsplanen för Haninge stad, har varit ett viktigt stöd för prioriteringarna.

Kommunen har nu identifierat ett antal pausade eller inaktiva planuppdrag samt projekt vars förutsättningar gör att de är svåra att genomföra.

Planuppdraget upphävt

Kommunstyrelsen har därför beslutat att upphäva 15 tidigare beslut om planuppdrag för att arbeta fram detaljplaner samt ett planuppdrag om planprogram.  Planuppdraget för Hållsättra - Väländan är ett av projekten.

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-11 § 281 om planuppdrag för att arbeta fram detaljplan för Hållsättra – Väländan, Lilla Hållsättra 3:1 samt Väländan 1:1 och 1;72, i Tungelsta, upphävdes vid kommunstyrelsens sammanträde 2023-09-04. Detaljplanearbetet hade inte påbörjats.

Behovet av kommunalt VA utreds

Hållsättra-Väländan ligger nordväst om Tungelsta, cirka 4 kilometer från Tungelstas pendeltågstation. Inom området finns cirka 300 fastigheter. Området är detaljplanelagt med sex olika detaljplaner, upprättade mestadels för fritidshusbebyggelse.

Behovet av kommunal VA-försörjning i Haninges drygt 60 områden som i dag har enskilt vatten och avlopp, inklusive Hållsättra-Väländan, utreds i den kommunövergripande vattentjänstplan som vi nu håller på att ta fram. Den beräknas ställas ut för samråd efter årsskiftet och då finns det möjlighet för berörda fastighetsägare och myndigheter att tycka till om den. 

Utifrån resultatet från samrådet kommer kommunen också att göra en ny bedömning kring behovet av planläggning av området. Det nuvarande planuppdraget har upphävts då planarbetet sedan länge legat vilande och resurserna behöver prioriteras till att färdigställa pågående projekt.PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Upphävt projekt

Det här är klart
Uppdrag: 2019-12-11

Det här är kvar
Samråd: 
Granskning:
Antagande: 
Laga kraft:

 

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 15 september 2023