Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Sundby 7:349

Detaljplanen för Sundby 7:349, Ornö, har antagits av kommunstyrelsen och vunnit laga kraft den 2023-09-30.

Flygbild över Ornö. På bilden är fastigheten Sundby 7:349 utmärkt. Planområdet är cirka 2000 kvadratmeter och ligger cirka 6,5 kilometer söder om Dalarö. Foto: Haninge kommun

Kommunstyrelsen har 2023-09-04 §156 beslutat att anta detaljplanen för Sundby 7:349 på Ornö, Haninge kommun.

Meddelande om laga kraft

Detaljplan för Sundby 7:349 vann laga kraft 2023-09-30. Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen i Haninge kommun 2023-09-04, § 156.

Beslutet att anta detaljplanen har sedan inte överklagats vilket innebär att detaljplanen har vunnit laga kraft.

Vem som kan ha rätt till ersättning vid planläggning framgår av 14 kap. Plan- och bygglagen (2010:900). Enligt 15 kap. 5 § i Plan- och bygglagen ska talan väckas inom två år från den dag då det beslut som talan grundas på vann laga kraft.

Frågor i ärendet besvaras av undertecknad på telefonnummer 0722297458 eller e-post yinan.zhang@haninge.se.

Laga krafthandlingar

 

PROJEKTETS TIDPLAN

Uppdrag: 2021-09-27
Samråd: 2023-03-22 - 2023-04-19
Antagande: 2023-09-04
Laga kraft: 2023-09-30

 

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

Planarkitekt: Yinan Zhang

Senast uppdaterad: 2 oktober 2023