Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Dalarö etapp 3, Malmen med fler

Haninge kommuns vatten- och avloppsplan har pekat ut att området har behov av en samlad VA-lösning och möjligheter till en kommunal VA-anslutning. Detaljplanearbetet har däremot inte inletts då formellt planuppdrag saknas.

Inom etapp 3 för Dalarö-Malmen finns cirka 195 fastigheter. I kommunens vatten- och avloppsplan beskrivs området som ett så kallat typ 2-område och området har behov av en samlad VA-lösning och möjligheter till en kommunal VA-anslutning. En kommunal vatten- och avloppsförsörjning bedöms som den mest långsiktiga och hållbara lösningen för området. Enligt kommunens vatten- och avloppsplan kan området som tidigast ansluta till kommunalt VA år 2028.

Planprocessen

I samband med att vatten- och avlopp dras in i området kommer detaljplaneläggning ske för området. I en detaljplan regleras användningen av mark- och vattenområden. När en ny detaljplan tas fram prövas vad som är lämpligt på platsen samt i vilken omfattning. 

Först när ett formellt beslut om planuppdrag finns kan planavdelningen aktivt arbeta med detaljplaneprocessen för området. Då VA-planen preliminärt anger att fastigheter som tidigast kan ansluta till kommunalt vatten och avlopp år 2028 bör detaljplaneprocessen inledas runt år 2025 för att kunna möjliggöra VA-planens intentioner. 

KONTAKT

För frågor om VA-planen kontakta kommunens VA-avdelning via 08-606 70 00 eller per mail stadsbyggnad@haninge.se

OMVANDLINGSOMRÅDEN

Fritidshusområden som ska anpassas för permanentboende kallas omvandlingsområden. Läs mer här

Senast uppdaterad: 5 juni 2024