Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vattenfalls Bio-CCS-anläggning i Jordbro

Haninge kan få en ny anläggning som fångar in koldioxid. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram en ny detaljplan för området strax söder om Vattenfalls värmekraftverk i Jordbro.

En ny anläggning för hantering, avskiljning och mellanlagring av koldioxid från förnybara källor, en så kallad Bio-CCS-anläggning (Carbon Capture and Storage) kan byggas i Jordbro. Det är ambitionen i det projekt som Vattenfall påbörjat. 

Projektet omfattar en markyta på mellan 6 000 och 10 000 kvadratmeter i ett område strax söder om Vattenfalls värmekraftverk i Jordbro – och rör fastigheterna Kalvsvik 11:410, Kalvsvik 3:20 samt del av Jordbromalm 1:1. 

Tidigt skede 

Projektet är i ett mycket tidigt skede. Planuppdrag gavs i december 2023. Markanvisningsavtal har nyligen godkänts av kommunstyrelsen. 

Strategiskt läge

Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningarna för en Bio-CCS-anläggning på platsen, som har ett bra strategiskt läge nära Nynäsbanan, den framtida Tvärförbindelse Södertörn och väg 73 med närhet till Norviks hamn. Under arbetet med detaljplanen kommer kommunen utreda platsens förutsättningar och vad det kan innebära för området att anläggningens byggs. 

Negativa koldioxidutsläpp

Om tekniken med koldioxidavskiljning och lagring används för koldioxid som kommer från förbränning av biobränslen, kan den möjliggöra negativa koldioxidutsläpp - vilket är ambitionen med den planerade anläggningen. Läs mer om tekniken här.

Stadsbyggnadsförvaltningen påbörjar nu arbetet med att ta fram en ny detaljplan för platsen.  

 

PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Pågående projekt

Det här är klart
Planuppdrag: 2023-12-19

Det här är kvar
Samråd:
Granskning:
Laga kraft:

KONTAKTA PLANENHETEN

Projektledare: Sofie Nilsson
Planarkitekt: Maja Paripovic
Exploateringsingenjör: Victor Halonen

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 14 maj 2024