Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Söderbymalm 3:337, planprogram

På Kommunstyrelsens uppdrag pågår arbete med att ta fram ett detaljplanprogram för ett område öster om Haninge centrum i centrala Handen. Området omfattar ett antal bostadskvarter som ägs av Stena fastigheter i anslutning till Handens tidigare centrum, ”Lill-Centrum”.

Flygfoto över Handen Foto: Haninge kommun

Syftet med programmet är att pröva en förtätning av området, med flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen och mer tydligt definierade och aktiverade offentliga rum. Avsikten är att tillkommande byggnader anpassas till befintlig bebyggelse vad gäller skala och utformning och blir ett välavvägt tillskott som värnar områdets nuvarande gestaltning. Under 2014 och 2015 har Stena fastigheter genom sina arkitekter genomfört ett eget dialog- och visionsarbete med utredningar, medborgardialoger och workshops. Det är nu en del av underlaget för kommunens arbete att ta fram ett detaljplanprogram. Syftet med ett detaljplanprogram är att översiktligt utreda hur ett område ska utformas i framtiden genom att bland annat behandla frågor som rör bebyggelsetäthet, trafik, miljö och genomförande. Programmet anger kommunens avsikter med platsen och utgör grund för kommande detaljplanering. Detaljplanprogrammet planeras att sändas ut på samråd under våren 2016. Efter att programmet har antagits är avsikten att påbörja arbete med att ta fram detaljplaner för området, vilket kommer ske i etapper.

Kontakt

Oscar Olsson
Planarkitekt
08-606 50 99
oscar.olsson@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 november 2018