Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Lillcentrum Söderbymalm 3:337 m.fl.

Planuppdraget för Söderbymalm 3:337 m.fl i Handen, upphävdes av kommunstyrelsen den 4 september 2023.

Fotograf: Haninge kommun Foto: Haninge kommun

Kommunen prioriterar bland projekten inom samhällsbyggnad

Vi är många som vill bo, arbeta och vistas i Haninge. För att de projekt som drivs inom samhällsbyggnad ska ha tillräckligt med resurser för att kunna genomföras på ett hållbart sätt behövs en tydlig prioritering.

Tillväxten medför bland annat att nya vägar behöver dras fram, vattenledningar grävas ned och samhällsservice behöver uppföras på platser där både behoven och förutsättningarna finns.

Kommunens utbyggnadsstrategi, som återfinns i den kommunövergripande översiktsplanen och i stadsutvecklingsplanen för Haninge stad, har varit ett viktigt stöd för prioriteringarna.

Kommunen har nu identifierat ett antal pausade eller inaktiva planuppdrag samt projekt vars förutsättningar gör att de är svåra att genomföra.

Planuppdraget upphävt

Kommunstyrelsen har därför beslutat att upphäva 15 tidigare beslut om planuppdrag för att arbeta fram detaljplaner samt ett planuppdrag om planprogram. Planuppdraget för Söderbymalm 3:337 m.fl är ett av projekten.

Kommunstyrelsens beslut 2019-03-25 § 64 om planuppdrag för Söderbymalm 3:337 m.fl. upphävdes vid kommunstyrelsens sammanträde 2023-09-04. 

Pröva utveckling

Det var 2017-03-27 som kommunstyrelsen gav stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för Söderbymalm 3:337.

Området omfattar ett antal bostadskvarter som ägs av Stena fastigheter i anslutning till Handens tidigare centrum, ”Lillcentrum”. 

Syftet med detaljplanen är att pröva hur området kring Lillcentrum kan utvecklas med nya bostäder, handel och förskolor. Utvecklingen ska utgå från ambitionen att utveckla en attraktiv regional stadskärna och samtidigt beakta boendes krav, miljö- och klimatmål samt områdets kulturhistoriska värden.

Handlingar

PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Upphävt projekt

Det här är klart
Uppdrag: 27 mars 2017

Det här är kvar
Samråd:
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 11 september 2023