Fritidsgårdar i Haninge

Fritidsgårdarna i Haninge håller öppet året om. Hit är du välkommen på olika aktiviteter eller om du bara vill hänga lite och träffa kompisar. Se respektive fritidsgårds information om öppettider och olika aktiviteter här nedan.

Till dig som är målsman eller förälder

Fritidsgårdarna i Haninge erbjuder barn och ungdomar en mötesplats med aktiviteter som musik, dans, tjejverksamhet med mera, på deras villkor. Fritidsgården och dess verksamhet är öppen för alla i hela kommunen. Det är en trygg plats med vuxna ledare.

Två av fritidsgårdarnas träffpunkter avvecklas under 2020

Idrotts- och fritidsnämnden i Haninge kommun har beslutat att avveckla två av fritidsgårdarnas träffpunkter, Lyckeby och Dalarö, med start 1 januari 2020. Fritidsgårdarna har i dag begränsade resurser att bedriva verksamhet och för att stärka kvarvarande verksamheter har beslut tagits om att avveckla verksamhetsformen träffpunkt under 2021 för att omfördela resurser och möjliggöra en utveckling av fritidsgårdarna. Detta beslut berör träffpunkterna i Vendelsömalm och Tungelsta.

Mer information om beslutet att avveckla träffpunkter

Öppen fritidsverksamhet flyttas till skolornas lokaler

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 november 2020