Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Om fritidsgårdsverksamheten

Fritidsgårdarna i Haninge erbjuder en rolig och meningsfull fritid för unga. Vi har positiva förväntningar på unga och från deras önskemål, initiativ och behov av nya upplevelser skapas roliga och utvecklande aktiviteter.

Utveckling av öppen ungdomsverksamhet 

Kultur- och fritidsförvaltningen gör sedan flera år ett arbete med att utveckla den öppna ungdomsverksamheten i Haninge kommun. Ambitionen är att stärka kvaliteten och addera nya typer av arbetssätt och verksamhetsinriktningar för att bättre svara upp mot ungas behov och önskemål, nå en större andel ungdomar samt uppnå en jämställd verksamhet. 

En viktig del i arbetet har varit att samla in ungas önskemål och åsikter om
deras fritid i Haninge. Genom webbenkäter och digitala workshoppar har unga i Haninge bidragit med sina visioner av den öppna ungdomsverksamheten i framtiden.

Vad vill högstadieungdomar?

Högstadieungdomar i Haninge anser att vara med vänner (och familj), att ha roligt och sömn och vila är viktigast för dem under sin lediga tid. På frågan om vilka fritidsaktiviteter de tycker behövs i Haninge svarar tjejerna på högstadiet: festivaler, konserter, matlagning och bakning, träning, dans och spel. Killarna på högstadiet svarar att de vill spela dator- och tv-spel tillsammans med andra, träna, prata om relationer, sex och samlevnad och få studiestöd. Majoriteten av högstadieungdomarna vill att det ska arrangeras fritidsaktiviteter på fredagar. Även på lördagar, måndagar, onsdagar och torsdagar vill de att fritidsaktiviteter arrangeras. Däremot är det färre ungdomar som efterfrågar fritidsaktiviteter på tisdagar och söndagar. För högstadieungdomarna är det viktigt att fritidsaktiviteter arrangeras i området där de bor. De ser gärna att fritidsaktiviteter arrangeras både på fritidsgården och utomhus men även på deras skolor. 

Vad vill gymnasieungdomar?

Gymnasieungdomarna efterfrågar delvis ett annat aktivitetsutbud i den öppna ungdomsverksamheten än den yngre målgruppen. De efterfrågar
ett större fokus på aktiviteter som förbereder dem inför vuxenlivet som
exempelvis stöd för att ta körkort och hitta bostad, studieplatser, studiestöd,
karriärrådgivning och CV-verkstad. Därtill efterfrågar de olika sociala aktiviteter som samtal och diskussioner om viktiga frågor, möjligheten att umgås, fester/klubbar, café, att träna i olika former och spela spel. Det finns skillnader bland gymnasieungdomarna om vart de skulle välja att placera en öppen mötesplats. Nära hälften av tjejerna svarar att de kan tänka sig att åka till centrala Handen för en mötesplats. De kan tänka sig både en egen lokal utformad för gymnasieungdomar eller att vissa kvällar besöka en fritidsgård med särskilda öppettider endast för gymnasieungdomar. Killarna svarar att de i större utsträckning vill att fritidsaktiviteter anordnas i området där de bor, men att de också kan tänka sig att åka till Handen. Däremot vill de hellre ha en lokal som är speciellt anpassad för gymnasieungdomar snarare än att besöka fritidsgårdens lokaler vid särskilda tillfällen.

Den öppna ungdomsverksamheten erbjuder

 • Utmaningar, spel, skapande
 • Spontana aktiviteter
 • Utflykter, läger
 • Event
 • Samtal och diskussioner (till exempel om aktuella samhällsfrågor)
 • Gruppverksamheter som exempelvis tjej/kill-, rese- och arbetsgrupper
 • Möjlighet för unga att leda andra unga
 • Idrott och rörelse
 • Diskussionsgrupper och inspirationskvällar
 • Delaktighet och inflytande bland annat genom direktpåverkan, gårdsmöten, förslagsbok
 • Ungdomsföreningar
 • Olika former av kursverksamhet (exempelvis musik, skapande, studio, DJ med mera)
 • Läxhjälp
 • Gratis aktiviteter

Fritidsledare

På fritidsgårdarna finns engagerade och kompetenta fritidsledare som verkar för delaktighet och trygghet. Fritidsledarrollen präglas av ett främjande förhållningssätt där det är viktigt att fokusera på människors inneboende resurser och på det som upplevs positivt. Det centrala arbetet är att möjliggöra för en positiv fritid och att skapa trygga och fungerande relationer mellan individer.

Fritidsgårdsverksamhetens målbild

Du som är ung kan vara den du är och bli den du vill vara

Du bemöts av engagerade och kompetenta fritidsledare som verkar för delaktighet och trygghet i en tillgänglig och jämställd miljö.

Utifrån ungas önskemål, initiativ och behov av nya upplevelser skapas roliga och utvecklande aktiviteter - i ett utbud som berikas av flexibilitet och samverkan.

Inflytande och delaktighet

Verksamheten är alltid öppen för ungas förslag och idéer. Tillsammans med besökare och olika föreningar ökas och varieras utbudet på aktiviteter och upplevelser utefter önskemål och förfrågan.

Trivselregler

Fritidsgårdarna i Haninge har ett gemensamt förhållningssätt och trivselregler som gäller i alla våra verksamheter. 

Verksamheten i kommunens fritidsgårdar är drogfri. Vi agerar vid misstankar och incidenter och samarbetar med föräldrar, skola, socialförvaltning och polis.

Senast uppdaterad: 3 januari 2024