Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Barns rättigheter

FN:s konvention om barns rättigheter är svensk lag sedan 1 januari 2020. När barnkonventionen är lag förstärks barns möjligheter att utkräva sina rättigheter enligt konventionen. Haninge kommun har arbetat med barnrättsfrågor under lång tid. Sverige ratificerade barnkonventionen redan 1990.

Liten flicka blåser såpbubblor Foto: Wavebreakmedia

Barnkonventionen förbinder kommunen att säkerställa rättigheter som barnet har enligt konventionen.

I samband med att barnkonventionen blir svensk lag arbetar Haninge kommun aktivt med hur den nya lagen ska tolkas i de kommunala verksamheterna. En strategi för hur kommunen ska arbeta med att säkerställa barns rättigheter håller på att arbetas fram.

Samtliga medarbetare kommer att genomgå en utbildning för att säkerställa att det finns tillräcklig kompetens i hur konventionen ska tillämpas. Kommunen arbetar också med att utveckla och förbättra metoderna för hur konventionen ska efterlevas. En barnrättsgrupp med representanter från alla verksamheter driver på och samordnar arbetet.

I enlighet med artikel 3 i konventionen ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Även om barnets bästa ska prioriteras och väga tungt kan kommunens möjligheter och andra samhällsintressen komma att ges företräde vid en helhetsbedömning. Kommunen har för tydlighetens skull valt att kalla underlaget för att fastställa barnets bästa för ”prövningar av barns bästa”. Andra aktörer använder istället begreppet ”barnkonsekvensanalys” för dessa prövningar.

Se mer information gällande barnkonventionen under relaterad information. Unicef har bland annat tagit fram en handbok om barnkonventionen och föreningsidrotten som riktar sig till idrottsledare.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 november 2020