Barns rättigheter

Foto: Wavebreakmedia

FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen, antogs 20 november 1989 och blir svensk lag 2020.

I samband med att barnkonventionen blir svensk lag har kommunfullmäktige beslutat att särskilda insatser ska göras för att intensifiera arbetet och säkerställa en implementering av barnkonventionen. Kommunen har skapat en barnrättsgrupp med representanter från alla förvaltningar och bolag. De driver på och samordnar arbetet som ska genomsyra hela kommunen.

Läs mer:

Barnkonventionen i Haninge kommun

 

 

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 10 september 2019