Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Barns rättigheter

Barnkonventionen är svensk lag sedan 1 januari 2020. Här kan du läsa mer om barnkonventionen och hur Haninge kommun arbetar med barn och ungas rättigheter.

Barn med såpbubblor. Foto: Esa Lähteenmäki/Mostphotos

Från 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Den största skillnaden när konventionen blev lag är att en person kan få sina rättigheter enligt barnkonventionen prövade i svensk domstol. 

Dessa fyra artiklar innehåller konventionens huvudprinciper:

  • Artikel 2 - Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
  • Artikel 3 - Barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla beslut som rör barn.
  • Artikel 6 - Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 
  • Artikel 12 - Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Så arbetar vi med barnkonventionen

I Haninge kommun finns en gemensam strategi för arbetet som syftar till att stärka barnets rättigheter inom alla berörda områden och verksamheter. Det finns också en barnrättsgrupp som har i uppdrag att öka kunskapen om konventionen och barns rättigheter internt i organisationen.

Kontakt

Har du frågor om barnkonventionen eller vill veta mer om kommunens arbete med barnkonventionen kan du skicka din fråga till registrator@haninge.se så ser vi till att din fråga kommer rätt.

Senast uppdaterad: 2 november 2023