Fältassistenterna

Fältassistenterna ska kontinuerligt bedriva ett uppsökande arbete i ungdomars riskmiljöer för att tidigt fånga upp och motverka sociala problem, främja en positiv social utveckling och uppväxt för unga samt verka för en meningsfull fritid.

Ungdomar med händerna ihop Foto: Haninge kommun

På kommunfullmäktige den 11 juni 2018 beslutades om extra medel till Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden för att genomföra ytterligare trygghetsskapande åtgärder i och utanför skolan.

Kultur- och fritidsförvaltningen har anställt fyra fältassistenter som en del av arbetet för ökad trygghet i och utanför skolan. Insatserna kommer att drivas i nära samverkan med socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och polisen.

Det uppsökande arbetet ska förläggas till dagtid, kvällstid och helg. Fältassistenterna ska ha en hög tillgänglighet för ungdomar, föräldrar och samverkanspartners och vara ett känt inslag i ungdomars offentliga miljöer. Ungdomar med behov som identifieras av fältassistenterna ska länkas vidare till lämpliga hjälpinstanser.

Fältassistenterna ska förmedla kunskap om ungdomsläget till relevanta mottagare. Gruppen ska verka för att förtroendefulla kontakter finns mellan fältassistenterna och relevanta samverkanspartners. Fältgruppen ska medverka i yrkes- och förvaltningsövergripande samverkansforum.

KONTAKT

Fältassistenterna

Telefon, gruppnummer
08 - 606 96 60

Du kan nå oss:

Mån-tor kl. 10-21.30
Fre kl.14-00.00
Lör kl. 15-00.00

Verksamhetschef

Anders Kindblom
08-606 88 29
anders.kindblom@haninge.se

Sociala medier

Senast uppdaterad: 6 april 2021