Internationella möjligheter för unga i Haninge

Haninges ungdomsverksamheter jobbar med internationella utbyten. Unga i Haninge kan delta i ungdomsutbyten i Europa genom EU:s program Erasmus+.

Ung Fritid i Haninge är ackrediterad inom Erasmus+ ungdomsprogram fram till 2027, vilket innebär att kommunen årligen får pengar till internationella ungdomsutbyten och kompetenshöjande insatser för personalen.  

Vi har även en Qualiy Label för Europeiska Solidaritetskåren också fram till 2027 vilket innebär att vi kan skicka iväg och ta emot volontärer inom Europa. 

Du som är ungdom mellan 13-20 år i Haninge har möjlighet att delta i ungdomsutbyten tillsammans med ungdomar från andra delar av Europa, antigen på hemmaplan eller i ett annat land.
Du som är mellan 18-30 år kan åka iväg som volontär inom Europeiska Solidariteskåren mellan 2-12 månader. EU medel gör att resor, logi, försäkringar och fickpengar ingår för dig som volontär. Du behöver alltså inte bekosta din utlandsvistelse själv. 

På Europeiska Ungdomsportalen kan du läsa mer om vad det innebär att vara volontär och om många andra möjligheter det finns för unga i Haninge. 

Är du som ungdom intresserad av att delta på ett ungdomsutbyte eller åka som volontär kan du prata med en fritidsledare på någon av våra öppna ungdomsverksamheter eller kontakta Peter Knutsson som är internationell koordinator.

Mål och prioriteringar för Ackrediteringen. 

Alla projekt som Haninge genomför ska genomsyras av Erasmus+ prioriteringar: inkludering, demokratisk delaktighet, hållbarhet och digitalisering. 

Haninges ungdomsverksamheter har även egna mål inom arbetet. Vi ska arbeta med:

  • rörlig och platsbunden ungdomsverksamhet
  • att öka ungas delaktighet och främja ungas egen organisering
  • öppen ungdomsverksamhet av och för gymnasieungdomar
  • utökad ungdomsverksamhet för unga med funktionsnedsättningar
  • att öka ungdomsdelaktighet med digitala verktyg
  • bredd av kulturaktiviteter, möjlighet till egen produktion och scenframträdanden
  • en jämställd ungdomsverksamhet.  

Mer om Erasmus+

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor beskriver Erasmus+ så här:  

Erasmus+ Ungdom syftar till att deltagarna ska upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap. 

Projekt och aktiviteter ska främja solidaritet mellan ungdomar och mellan personer som jobbar med unga.

Samtliga aktiviteter ska genomsyras av principer och praxis för det icke-formella lärandet, det vill säga lärandet som sker utanför klassrummet och genom andra metoder än föreläsningar. 

För grupper av ungdomar mellan 13 och 30 år som är nyfikna på att möta unga från andra länder. Projektet ska ha ett tema och vara relevant för ungas vardag. Det kan till exempel handla om ungdomskultur, miljöfrågor eller fördomar. Utbytet kan pågå i 5–21 dagar och vara en blandning av workshops, övningar eller diskussioner.

Läs mer på MUFC.se

Logga Erasmus+.

Genomförda aktiviteter under ackrediteringen:

Ungdomsutbyte i Longlaville, Frankrike
9-17 juli 2022

Nio ungdomar från Haninge åkte till den lilla staden Longlaville i Frankrike som ligger precis på gränsen till Luxemburg. Där deltog de i workshops med jämnåriga franska ungdomar kring ämnet media och hur media påverkar synen på ungdomar. De diskuterade bra unga förebilder och lärde sig att göra film på olika sätt. Det genomfördes även möten med kommunpolitiker, besökte nöjesfält och firade den franska nationaldagen. 

Studiebesök från Ukraina 
23-28 augusti 2022

Vi bjöd in två ungdomsarbetare från Ukraina på studiebesök i Haninge. Vi besökte 6 olika öppna ungdomsverksamheter tillsammans med en gäst från Lidingö Stad och en representant från MUCF. Mycket tonvikt lades på att informera och diskutera Haninges arbetsmetoder, policys och mål, det är ett arbete som de i Ukraina arbetar med för att utforma i deras nationella ungdomsarbete. 

Övriga internationella aktiviteter

Star of Europe
Zagreb, Kroatien 9-13 april 2019 

En deltagare på utbildning kring hur man ansöker, planerar och genomför ungdomsutbyten inom Erasmus+ 

EUROPEAN VOICES CHALLENGING EUROSCEPTICISM möte 1 
Santiago de Compostela, Spanien 2-6 november 2021 

Två deltagare deltog på detta möte. 
Mer information om projektet finns längre ner på denna sida. 

EUROPEAN VOICES CHALLENGING EUROSCEPTICISM möte 2
Malta 13-16 februari 2022

Två deltagare deltog på detta möte. 
Mer information om projektet finns längre ner på denna sida.

EUROPEAN VOICES CHALLENGING EUROSCEPTICISM möte 3
Bukarest, Ungern 21-24 april 2022

En deltagare deltog på detta möte. 
Mer information om projektet finns längre ner på denna sida.

EUROPEAN VOICES CHALLENGING EUROSCEPTICISM möte 4
Thessanoliki, Grekland 23-26 maj 2022

Två deltagare deltog på detta möte. 
Mer information om projektet finns längre ner på denna sida.

Inter City Youth Conference 
Ljubljana, Slovenien 27-29 juni 2022

Fyra deltagare på denna konferens.

Partnership building meeting
Tallin, Estland 17-19 augusti 2022

En deltagare på denna träff med syfte att hitta samarbetspartners för Erasmus+ projekt.  

EU - no borders 
Neapel, Italien 2-8 september 2022

En deltagare på denna träff med syfte att hitta samarbetspartners för Erasmus+ projekt.

Youth Power
Föglö Åland, Finland 16-18 september 2022

Demokratiprojekt där KC nätverket sökt medel av Nordic Culture Point.

Sju ungdomar från Haninge och Fyra ungdomar från Lidingö till Föglö på Åland. Där blev vi mottagna av ungdomar och ledare som kom från olika platser på Åland. Totalt 17 ungdomar fick delta i olika workshops om bl.a. att skapa opinion på sociala medier, demokrati i praktiken och lära sig skriva insändare till tidning. Helgen avslutades med ett besök på Ålands lagting där ungdomarna fick ställa frågor till politiker från de olika partierna.

Tuning in - learning in youth work
Oslo, Norge 1-6 november 2022

En deltagare på denna utbildning kring informellt lärande i ungdomsarbete. 

Strengthening European Identy in times of crisis.
Möte 1 
Santiago de Compostela, Spaninen 

Två deltagare deltog på detta möte. Varav den ena var Nicole Forsberg som är nämndordförande i Kultur, Idrott och Fritdsnämnden i Haninge. 

European voices challenging Euroscepticism

Under 2021 och 2022 har Haninge kommun deltagit i projektet ”European voices challenging Euroscepticism”.

Logga Europe for Citizens

Kontaktuppgifter

Peter Knutsson 

Internationell koordinator 

Ung Fritid 

Haninge Kommun 

peter.knutsson@haninge.se 

08-6069626

Följ på Instagram: @projektsamordnarehaninge 

Senast uppdaterad: 14 februari 2023