Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Internationella möjligheter för unga i Haninge

Haninges ungdomsverksamheter jobbar med internationella utbyten. Unga i Haninge kan delta i ungdomsutbyten i Europa genom EU:s program Erasmus+.

Ung Fritid i Haninge är ackrediterad inom Erasmus+ ungdomsprogram fram till 2027, vilket innebär att kommunen årligen får pengar till internationella ungdomsutbyten och kompetenshöjande insatser för personalen.  

Vi har även en Qualiy Label för Europeiska Solidaritetskåren också fram till 2027 vilket innebär att vi kan skicka iväg och ta emot volontärer inom Europa. 

Du som är ungdom mellan 13-20 år i Haninge har möjlighet att delta i ungdomsutbyten tillsammans med ungdomar från andra delar av Europa, antigen på hemmaplan eller i ett annat land.
Du som är mellan 18-30 år kan åka iväg som volontär inom Europeiska Solidaritetskåren mellan 2-12 månader. EU medel gör att resor, logi, försäkringar och fickpengar ingår för dig som volontär. Du behöver alltså inte bekosta din utlandsvistelse själv. 

På Europeiska Ungdomsportalen kan du läsa mer om vad det innebär att vara volontär och om många andra möjligheter det finns för unga i Haninge. 

Är du som ungdom intresserad av att delta på ett ungdomsutbyte eller åka som volontär kan du prata med en fritidsledare på någon av våra öppna ungdomsverksamheter eller kontakta Peter Knutsson som är internationell koordinator.

Mål och prioriteringar för Ackrediteringen. 

Alla projekt som Haninge genomför ska genomsyras av Erasmus+ prioriteringar: inkludering, demokratisk delaktighet, hållbarhet och digitalisering. 

Haninges ungdomsverksamheter har även egna mål inom arbetet. Vi ska arbeta med:

  • rörlig och platsbunden ungdomsverksamhet
  • att öka ungas delaktighet och främja ungas egen organisering
  • öppen ungdomsverksamhet av och för gymnasieungdomar
  • utökad ungdomsverksamhet för unga med funktionsnedsättningar
  • att öka ungdomsdelaktighet med digitala verktyg
  • bredd av kulturaktiviteter, möjlighet till egen produktion och scenframträdanden
  • en jämställd ungdomsverksamhet.  

Mer om Erasmus+

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor beskriver Erasmus+ så här:  

Erasmus+ Ungdom syftar till att deltagarna ska upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap. 

Projekt och aktiviteter ska främja solidaritet mellan ungdomar och mellan personer som jobbar med unga.

Samtliga aktiviteter ska genomsyras av principer och praxis för det icke-formella lärandet, det vill säga lärandet som sker utanför klassrummet och genom andra metoder än föreläsningar. 

För grupper av ungdomar mellan 13 och 30 år som är nyfikna på att möta unga från andra länder. Projektet ska ha ett tema och vara relevant för ungas vardag. Det kan till exempel handla om ungdomskultur, miljöfrågor eller fördomar. Utbytet kan pågå i 5–21 dagar och vara en blandning av workshops, övningar eller diskussioner.

Läs mer på MUFC.se

Logga Erasmus+.

Genomförda aktiviteter under vår ackreditering och Vår Quality Label

Ungdomsutbyte i Longlaville, Frankrike
9-17 juli 2022

Nio ungdomar från Haninge åkte till den lilla staden Longlaville i Frankrike som ligger precis på gränsen till Luxemburg. Där deltog de i workshops med jämnåriga franska ungdomar kring ämnet media och hur media påverkar synen på ungdomar. De diskuterade bra unga förebilder och lärde sig att göra film på olika sätt. Det genomfördes även möten med kommunpolitiker, besökte nöjesfält och firade den franska nationaldagen. 

Studiebesök från Ukraina 
23-28 augusti 2022

Vi bjöd in två ungdomsarbetare från Ukraina på studiebesök i Haninge. Vi besökte 6 olika öppna ungdomsverksamheter tillsammans med en gäst från Lidingö Stad och en representant från MUCF. Mycket tonvikt lades på att informera och diskutera Haninges arbetsmetoder, policys och mål, det är ett arbete som de i Ukraina arbetar med för att utforma i deras nationella ungdomsarbete. 

Studiebesök i Helsingfors, Finland. 
Maj 2023

Två fritidsledare var på studiebesök på Verke i Helsingfors för att lära sig mer om deras digitala verksamhet och deras lotsverksamhet. 

Summer fun i Haninge, Sverige
7/6 - 31/8 2023

Tre stycken volontärer från Ukraina deltog i vårat projekt inom Europeiska solidaritetskåren som innebar att medverka i sommarens alla aktiviteter inom Ung Fritid. 

Ungdomsutbyte i Haninge, Sverige 
8-16 Juli 2023

En ungdomsgrupp från Italien och en från Ukraina deltog i ett ungdomsutbyte tillsammans med ungdomar från Haninge. Temat för utbytet var digitalt skapande med hjälp av AI. Ungdomarna arbetade med detta på olika sätt för att presentera sin bild av framtiden för dem själva, för sitt närområde och för Europa.

Studiebesök i Danmark
14-17 april

Tre medarbetare från Ung Fritid besökte ungdomsverksamheter i Köpenhamn och Hoje-Taastrup för att få kunskaper och inspiration om hur de arbetar. Framförallt kring deras arbete med uppstyrda workshops/kurser för unga mellan 14-18 år. 

Kontaktuppgifter

Peter Knutsson 

Internationell koordinator 

Ung Fritid 

Haninge Kommun 

peter.knutsson@haninge.se 

08-6069626

Följ på Instagram: @projektsamordnarehaninge 

Senast uppdaterad: 20 maj 2024