Fritidsgårdar i Haninge

Fritidsgårdarna i Haninge håller öppet året om, även under stora delar av sommaren. Hit är du välkommen på olika aktiviteter eller om du bara vill hänga lite och träffa kompisar. Se respektive fritidsgårds information om öppettider och olika aktiviteter här nedan.

Till dig som är målsman eller förälder

Fritidsgårdarna i Haninge erbjuder barn och ungdomar en mötesplats med aktiviteter som musik, dans, tjejverksamhet med mera, på deras villkor. Fritidsgården och dess verksamhet är öppen för alla i hela kommunen. Det är en trygg plats med vuxna ledare.

Mer information finns på respektive fritidsgårds sida.

Fältassistenterna i Haninge Kommun

Fältassistenterna ska kontinuerligt bedriva ett uppsökande arbete i ungdomars riskmiljöer för att tidigt fånga upp och motverka sociala problem, främja en positiv social utveckling och uppväxt för unga samt verka för en meningsfull fritid.

På kommunfullmäktige den 11 juni 2018 beslutades om extra medel till Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden för att genomföra ytterligare trygghetsskapande åtgärder i och utanför skolan.

Kultur- och fritidsförvaltningen anställer fyra fältassistenter som en del av arbetet i åtgärder för ökad trygghet i och utanför skolan. De första två fältassistenter börjar sitt arbete redan den 1 maj men gruppen blir fulltalig i juni. Insatserna kommer att drivas i nära samverkan mellan socialtjänstförvaltning, kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och polisen.

Det uppsökande arbetet ska förläggas till dagtid, kvällstid och helg. Fältassistenterna ska ha en hög tillgänglighet för ungdomar, föräldrar och samverkanspartners och vara ett känt inslag i ungdomars offentliga miljöer. Ungdomar med behov som identifieras av fältassistenterna ska länkas vidare till lämpliga hjälpinstanser.

Fältassistenterna ska förmedla kunskap om ungdomsläget till relevanta mottagare. Gruppen ska verka för att förtroendefulla kontakter finns mellan fältassistenterna och relevanta samverkanspartners. Fältgruppen ska medverka i yrkes- och förvaltningsövergripande samverkansforum.

Sommarläger 2019

För dig som bor i Haninge kommun och går ut årskurs 6, 7 och 8 i juni – anmäl dig till vårt sommarläger på Ekudden, Gålö arrangerat av Haninge fritidsgårdar. Du hittar mer information här: Sommarläger 2019

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 22 maj 2019