Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Runstensskolan - Sveriges representant i internationellt samarbete om de globala målen

Runstensskolan i Haninge representerar Sverige i ett internationellt projekt för att delvis möta FN:s utvalda globala mål.

Runstensskolan är den enda skolan i Sverige som medverkar i projektet ”STEAM-ing up the sustainability with Sustainable Development Goals”.

Projektet går ut på att lärarna tillsammans bygger upp lektionsplaneringar som de kan använda för att utbilda sina elever om de globala målen. Utbildningen ska ske via en digital kurs, Mooc (Massive Open Online Course), som är på väg att ta form. Den digitala kursen ska användas av lärare i olika skolformer, årskurser och utbildningsnivåer. 

Lärarna som deltar i projektet kommer från Sverige, Irland, Portugal, Slovenien och Turkiet. Hittills har sex lärare från Runstensskolan besökt värdländerna Slovenien och Irland.

I Slovenien fick lärarna utbildning i de sex utvalda globala målen. På Irland omsattes kunskaperna från Slovenien till praktiska lärtillfällen och didaktiska diskussioner.

Nästa värdland är Portugal. Där kommer de lära sig mer om den digitala kursen Mooc. I mars 2023 kommer alla från projektet till Sverige. Då ska lektionsplaneringarna som lärarna tagit fram läggas in på Mooc.

Men det är inte bara de globala målen och lektionsplanering som lärarna från Runstensskolan får med sig hem till Sverige. Lärarna vittnar också om hur mycket de uppskattar den kunskap och insyn de får kring hur undervisning fungerar i de andra länderna.

FN:s mål

I projektet får lärare från fem olika länder fördjupande kunskaper inom sex utvalda mål från FN:s 17 globala mål. Dessa är: 

• Mål 6: Rent vatten och sanitet
• Mål 7: Hållbar energi
• Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
• Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
• Mål 14: Hav och marina resurser
• Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

STEAM-ing up the sustainability with Sustainable Development Goals

Projektet ”STEAM-ing up the sustainability with Sustainable Development Goals” är en del av det europeiska samarbetet Erasmus+.

Inom Erasmus+ arbetar man för internationella ungdomsutbyten och kompetenshöjande insatser för lärare.

Erasmus+ går ut på att flera kloka huvuden ska kunna tänka tillsammans och på så sätt vidareutveckla utbildning.

Senast uppdaterad: 21 februari 2023