Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninges skolenkät - ett viktigt verktyg för förbättringar

I enkäten får elever och deras vårdnadshavare chans att tycka till om hur skolan fungerar. Resultatet av enkäten är ett av verktyg som förskolan, pedagogisk omsorg och skolorna använder som analysunderlag i sitt förbättringsarbete. Undersökningen ger oss en uppfattning om vilka frågor vi behöver arbeta vidare med.

Information om Haninge kommuns skolenkät 2024

2024 är målgruppen för skolenkäten

  • Förskolan: vårdnadshavare till barn i åldern 1-5
  • Pedagogisk omsorg: vårdnadshavare till barn i åldern 1-5
  • Grundskolan: elever i årskurserna 4 och 8 svarar på enkäten under skoltid
  • Grundskolan: vårdnadshavare för elever i åk 2, 4 och 8 svarar på enkäten
  • Grundsärskolan: elever i årskurserna 4 och 8

Så här går den till

Elever och vårdnadshavare som är aktuella för Haninge skolenkät 2024 får ett utskick från sin skola med uppmaning att svara via en länk. Enkäten går att svara på mellan 22 januari till den 11 februari. Svaren lämnas digitalt. 

Metod

Enkäten skickas ut från de deltagande skolorna. Enkäten innehåller påståenden som vårdnadshavare respektive elever får ta ställning till. En skala i fyra steg används: Stämmer helt och hållet, Stämmer ganska bra, Stämmer ganska dåligt och Stämmer inte alls. Det finns även möjlighet att svara Vet ej.

 

Kontakt

Lisa Nilsson
Administrativ samordnare
08-606 79 92 
lisa.b.nilssonk@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 januari 2024