Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Europeiskt samarbete kring utveckling av undervisningsmetoder

Hur ska skolan kunna möta vår tids utmaningar i undervisningen i matte, teknik, biologi, fysik och kemi? Haninge har representerat Sveriges skolor i det europeiska projektet ATS STEM som försökt besvara den frågan.

Tillsammans med tolv andra projektpartners från åtta europeiska länder har Haninges grundskolor deltagit i projektet. Formellt avslutades projektet med en konferens i Dublin i maj 2022, efter att ha pågått sedan 2019. I Haninges grundskolor kommer resultaten att användas till att stödja kvaliteten i undervisningen.

Projektets mål

Målet med projektet har varit att få fram väl genomarbetade och beprövade undervisningsmetoder och digitala verktyg för 10 -16-åringar. Projektet har sökt lösningar på utmaningar inom matematik, teknik och de naturvetenskapliga ämnena. Man har velat öka ämnesövergripande kunskaper och förmågor. Arbetssättet har varit utforskande och experimenterande med digitala bedömningsformer och projektet har även inkluderat språkutvecklande arbetssätt.

Höglundaskolan som exempel

Man har arbetat med utprovning och genomförande av undervisningsmomenten. Man har även forskat kring vad som fungerar och inte och varför. I Haninge har sju skolor varit delaktiga: Dalarö skola, Haga-Lyckebyskolan, Runstensskolan, Åbyskolan, Vikingaskolan, Kvarnbäcksskolan och Höglundaskolan.

På den avslutande konferensen i Dublin redovisade Höglundaskolans lärare Åsa Johansson och Elisabeth Hagman skolans arbete. Redovisningen berörde återvinning och hållbarhet, med extra fokus på språkutveckling och kommunikation.

Fakta

STEM: Science Technology Enginering Mathematics.

ATS STEM: Assessment of Transversal Skills in STEM education.

ATS STEM finansieras med stöd av Erasmus+.

Från Sverige medverkade lärare och elever från Haninge kommuns grundskolor samt forskare från Kungliga tekniska högskolan, KTH. 

Senast uppdaterad: 17 april 2023