Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Skoldialog

Framgångsrik skolutveckling bygger på systematiskt kvalitetsarbete, engagemang och dialog. Genom skoldialogen får kommunens tjänstemän och politiker möjlighet att lyssna till vårdnadshavare, intresseorganisationer och skolpersonal. Vårdnadshavare får möjlighet att ställa frågor till tjänstemän och politiker om skola och utbildning.

Barn i runstensskolan, en flicka i rosa tröja räcker upp handen och hennes fyra klasskamrater sitter koncentrerade lutade över sina böcker. Skoldialog i Haninge kommun Foto: Olof Holdar

Under året hålls en till två skoldialoger med ett särskilt tema. Det kan till exempel vara fysisk hälsa i skolan eller trygghetsskapande arbete och utveckling.

Under arrangemanget finns representanter från utbildningsförvaltningen, till exempel:

 • verksamhetschefer för förskolan
 • verksamhetschefer för grundskolan
 • verksamhetschefer för gymnasieskolan
 • skolpsykologer
 • kuratorer
 • skolsköterskor
 • skolläkare
 • folkvalda politiker i grund- och förskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Mer information om utbildningsförvaltningen och de tre nämnderna kopplade till förvaltningen hittar du här. 

Syftet med skoldialogen

 • Fördjupad förståelse av kommunens arbete: Att vårdnadshavare, intresseorganisationer, personal och övriga medborgare ska få insyn i kommunens arbete med skolutveckling.

 • Delaktighet: Att ovanstående målgrupper ska få möjlighet att ge sina synpunkter.

 • Ökad kunskap om vårdnadshavarnas perspektiv: Att kommunens tjänstemän och politiker ska få ökad kunskap om vårdnadshavarnas erfarenheter.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 mars 2023