Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Alla barn ska ges förutsättningar att nå skolans mål

Elever med sämre förutsättningar kan kompenseras genom att förbättra skolans kompensatoriska förmåga inom matematik, teknik och de naturvetenskapliga ämnena. Det är syftet med projektet Kompensatorisk Undervisning för Lärande och Forskning (K-ULF). I projektet deltar skolorna Brandbergsskolan, Ribbybergsskolan, Fredrika Bremergymnasiet och Centrum Vux.

Tre barn håller om varandra på en skolplan, en flicka till vänster, en pojke i mitten och en pojke längst till höger. Alla barn ska ges förutsättningar att nå skolans mål Foto: Johan Gustafsson G40 Studio

Skolan har i uppdrag att ge alla elever samma förutsättningar att nå skolans mål. Det gäller alla elever oavsett kön, språkfärdigheter, föräldrarnas utbildningsnivå eller elevens socioekonomiska miljö.

Tre områden identifierades

Projektet K-ULF har identifierat tre områden som bidrar till skolans kompensatoriska uppdrag:

 • Digitalisering.
 • Pojkar och flickors kunskapsresultat.
 • Språkutvecklande arbetssätt genom laborationer och praktiskt arbete i matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen. Exempel på ny kunskap är laborationer som kan stödja elevernas språkutveckling. Där  utnyttjas digitala verktyg för att stödja elevernas lärande, speciellt elever med olika språkbakgrund.

Projektet får bra betyg

Forskningsarbetet bedrivs i grupp. I gruppen ingår lärarstudenter, lärare och forskare från KTH och de deltagande kommunerna – däribland Haninge. Skolorna i Haninge är valda utifrån tanken om ett sammanhållet utbildningssystem. I mars 2022 lämnades en nationell rapport till regeringen där K-ULF modellen lyfts fram som ett gott exempel.

– Vi är både smickrade och glada över att K-ULF får så fina ord i utvärderingarna. Vi hoppas att Haninge och KTH fortsätter leda arbetet med att utveckla praktiknära forskning. Resultaten inspirerar till utbildningsförvaltningens utvecklingsarbete. Resultaten skulle även kunna bidra till förvaltningens systematiska kvalitetsarbete, säger Henrik Lindh utbildningsdirektör i Haninge kommun.

Om K-ULF

K-ULF-avtalet är ett samverkansavtal mellan:

 • Kungliga Tekniska högskolan
 • Vetenskapens Hus
 • Stockholm stad
 • Lidingö stad
 • Värmdö kommun
 • Nynäshamns kommun
 • NTI gymnasierna
 • Haninge kommun.

Arbetsgruppen består av:

 • lärare
 • lärarstudenter
 • lärarutbildare
 • kursansvariga
 • forskare.

I styrgruppen ingår representanter från kommunerna, lärarutbildning, forskare och projektledare. Projektet följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer.

Målet är att utveckla, testa och utvärdera en hållbar samverkansmodell. Modellen är kopplad till examensarbeten och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på lärarutbildningen inom Civilingenjör- och Lärarprogrammet på KTH. I projektet ingår att studenterna gör sin skolpraktik på skolor. Studenterna får en erfaren lärare som handleder dem och får kunskaper av studenten kring det senaste inom undervisning.

Läs mer på KTH:s webbsida om K-ULF. 

Kontakt

Eva Hartell
Forskningsledare
E-post: eva.hartell@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 oktober 2023