Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

ULF-avtal i gymnasieskolan – egna val som påverkar elevernas mål

ULF-avtal är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som genomförts på uppdrag av regeringen mellan 2017–2021. Praktiknära skolforskning innebär att forskningen ligger nära skolundervisning och är till för att utveckla och förbättra undervisningen i grundskolan för att öka elevernas och skolans måluppfyllelse.

Foto: Fredrik Hjerling

ULF-avtal Idrott och Hälsa – gymnasieskolan i Haninge kommun

Lärare i idrott och hälsa, lärarutbildare och forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, samverkar i projektet som startats av medarbetare på Fredrika Bremergymnasiet. Syftet med den praktiknära studien är att undersöka vilken påverkan elevers eget inflytande har. Det gäller till exempel hur val elevens av inriktning påverkar dennes delaktighet, motivation och intresse men även måluppfyllelse och betygsnivå.

I studien ingår fem klasser från Fredrika Bremergymnasiet. I början av höstterminen 2020 fick eleverna möjligheten att göra ett val mellan dessa fem inriktningar:

 • Dans och träning till musik
 • Bollspel
 • Styrketräning
 • Hälsa, motion och mental träning
 • Friluftsliv

Dessa var utgångspunkter för målen inom rörelse och fysisk aktivitet i ämnet Idrott och Hälsa. De fem klasserna representeras av gymnasieprogrammen:

 • Barn och fritid
 • Fordon och teknik
 • Ekonomi
 • Naturvetenskap

Fem lärare ingår i studien och hela studien löper över två år och omfattar hela kursen Idrott och hälsa 1.

Upplägget innebär att klasserna blandas från de olika gymnasieprogrammen beroende på valet de gjort. Två grupper läser ”Bollspel”, en grupp läser ”Dans och träning till musik”, en grupp ”Styrketräning” och en grupp ”Hälsa, motion och mental träning”. Då för få valde ”Friluftsliv” blev det dubbla grupper med bollspelsinriktning. Några av eleverna fick sitt andrahandsval. Hur detta påverkar studiens utfall kommer givetvis att uppmärksammas.

Den andra studien, pedagogiskt arbete och bedömningsprocesser inom kunskapsområdet friluftsliv, har haft som syfte att bidra till en mer likvärdig bedömning inom ämnesområdet Friluftsliv och utevistelse. Under ett års tid deltog fem lärare i sex fokusgruppssamtal. Samtalen leddes av två adjunkter från GIH. Temaområdena under samtalen var:

 • Vad är friluftsliv?
 • Undervisning i friluftsliv med fokus på platsresponsiva pedagogiken diskussion kring värdeord.
 • Examinationsformer i form av reflektion med bedömningsmall samt bedömning rörelsekvaliteter och säkerhet.

Studien har lett fram till konkret arbetsmaterial för lärarna på gymnasiet.

Senast uppdaterad: 29 november 2022