Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Forsknings- och utvecklingsprojekt inom skola

Enligt skollagen ska utbildningen i skolorna ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (1 kap 5 §). Det betyder att lärares och skolledares yrkesutövning ska vara baserad på forskning. Yrkesutövningen ska även konsekvent utforska och pröva sin egen verksamhet. Vad det innebär för skolor, elever och utbildning i Haninge kommun kan du läsa mer om här.

Åtta elever som sitter runt ett bord. Tre av dem står bakom sin lärare som också sitter vid bordet. De ler och ser glada ut. Forsknings- och utvecklingsprojekt för elever och deras utbildning i Haninge kommun Foto: Olof Holdar

Skolutveckling ska utgå från ett vetenskapligt förhållningssätt. På ett strukturerat sätt bedriver grund- och gymnasieskolorna forskning i samarbete med bland annat universitet och högskola. Arbetet leds av kommunens forskningsledare.

Kommunen implementerar arbetet i de utbildningsverksamheter där det är aktuellt. Det gör att nya forskningsresultat blir en del av grundskolors löpande utvecklingsarbete. Utbildningen för alla i grundskolan blir därmed mer likvärdig.

Exempel på forsknings- och utvecklingsprojekt i Haninges skolor:

  • Erasmus-utbyten för Fredrika Bremergymnasiets elever och lärare. Här kan du läsa mer om det internationella utbytet. 
  • ULF-avtal i gymnasieskolan. En nationell försöksverksamhet om skolforskning som pågick 2017-2021 på uppdrag av regeringen. Vad avtalen innebär för Haninge kommun kan du läsa om längre ner.
  • Ämnesnätverk. Ett nätverk som representeras av grundskolans ämneslärare som gemensamt reflekterar över läroplanen. Diskussionerna resulterar i underlag som kan ge positiv effekt på barn och ungas lärande. 

Senast uppdaterad: 17 april 2023