Trygghetslarm för dig med funktionsnedsättning

Trygghetslarm är till för dig som bor hemma och som behöver komma i kontakt med personal för hjälp.

Så här fungerar det

Du lämnar bostadsnycklar mot kvittens vid installationen av trygghetslarmet. Larmdosan som installeras hos dig behöver ström från eluttag. Larmknappen bär du som armband eller halsband. Du kan också larma från larmdosan. Larmet är kopplat till personal på trygghetscentralen som kan prata med dig via larmdosan när du larmat. Trygghetslarmet fungerar endast i anslutning till ditt hem.

Du får muntlig och skriftlig information om hur trygghetslarmet fungerar hos dig.

När du larmar

När du larmar är det personal från kommunen i äldreförvaltningen som kommer hem till dig. Personalen är utbildad för att på bästa sätt kunna hjälpa dig.
Genom att visa omtanke, ödmjukhet och engagemang arbetar personalen för att du ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Trygghetslarm med behovsbedömning

Ansöker du om trygghetslarm enligt socialtjänstlagen görs en utredning om ditt behov. Månadsavgiften grundar sig då på dina inkomstuppgifter och din betalningsförmåga. Använd blanketten "Ansökan till insatser enligt Socialtjänstlagen" som finns på kommunens hemsida. Du kan också kontakta oss på enheten funktionsnedsättning vuxen för hjälp med ansökan.
Du betalar en månadsavgift på högst 205 kronor.

Trygghetslarm för dig som är äldre hittar du här

Kontakt

Enheten funktionsnedsättning
Rudsjöterrassen 2
136 81 Handen

socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan förvänta dig av kommunens tjänster men också vad du inte kan förvänta dig. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Senast uppdaterad: 20 september 2021