Trygghetslarm för äldre

Trygghetslarm är till för dig som bor hemma och som kan behöva komma i kontakt med personal inom äldreomsorgen för hjälp. Personalen finns tillgänglig dygnet runt.

En äldre kvinna trycker på larmknappen Foto: Mostphotos

Du kan använda trygghetslarmet för att snabbt få prata med någon. Om du till exempel har ramlat så kommer personal från kommunens äldreomsorg hem till dig. Personalen är utbildad för att på bästa sätt kunna hjälpa dig. Genom att visa omtanke, ödmjukhet och engagemang arbetar dem för att du ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Så fungerar det

Trygghetslarmet består av en larmdosa som sätts på väggen och en larmknapp i form av armband eller halsband. Du kan larma både via larmdosan eller larmknappen. När du larmar blir du kontaktad via larmdosan av personal på en larmcentral. Trygghetslarmet fungerar endast i anslutning till ditt hem.

Att få trygghetslarm installerat

Du lämnar bostadsnycklar mot kvittens vid installationen av trygghetslarmet. Larmdosan som installeras hos dig behöver ström från eluttag. Du får en larmknapp som du kan bära som armband eller halsband. Du får muntlig och skriftlig information om hur trygghetslarmet fungerar hos dig.

 

Ansöka om trygghetslarm med behovsbedömning

Om du är under under 65 år kan du ansöka om trygghetslarm med behovsbedömning. Då görs en utredning om ditt behov.

Månadsavgiften grundar sig på dina inkomstuppgifter och din betalningsförmåga. Du betalar en månadsavgift på högst 215 kronor. 

Kontakta handläggare på äldreomsorgen om du vill ha hjälp med din ansökan. Ring via kommunens växel 08-606 70 00 eller mejla socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Ansöka om trygghetslarm utan behovsbedömning

Om du är 65 år eller äldre kan du ansöka om trygghetslarm utan behovsbedömning.

Du betalar då en månadsavgift på 215 kronor.

Kontakta larmhandläggare om du vill ha hjälp med din ansökan. Ring larmhandläggare på telefon 08-606 83 73.

Återlämning av trygghetslarm

Trygghetslarmsutrustning återlämnas på Hantverkarvägen 25 C i Handen. Ring innan och boka ett möte, telefon 08-606 54 06.

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan förvänta dig av kommunens tjänster men också vad du inte kan förvänta dig. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Senast uppdaterad: 24 oktober 2018