Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt stöd till dig som har varaktig funktionsnedsättning och ett omfattande vårdbehov.

Om ditt behov av personlig assistent överstiger 20 timmar per vecka ska du inte ansöka hos social- och äldreförvaltningen utan hos försäkringskassan.

Personlig assistans vänder sig till dig som

  • har stora och varaktig funktionsnedsättning.
  • behöver dagligt stöd för dina grundläggande personliga behov, till exempel hjälp med personlig hygien, måltider, klä av och på dig, kommunicera med andra.
  • omfattas av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Tre olika sätt att välja utförare

  • Du kan få personliga assistenter genom kommunen
  • Du kan få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare åt dina personliga assistenter
  • Du kan anlita ett företag som har personliga assistenter

Senast uppdaterad: 20 september 2021