Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd för personer över 18 år med psykiska funktionsnedsättningar. Ombudet arbetar på uppdrag av dig och ger dig råd och stöd i kontakter med myndigheter.

Personligt ombud:

  • Är en frivillig och kostnadsfri verksamhet som utgår från dina önskemål och behov.
  • Arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare.
  • Kan sökas av den psykiskt funktionsnedsatte själv, eller av en annan person i samråd med den psykiskt funktionsnedsatte.
  • Arbetar inte med myndighetsutövning och kan därmed inte besluta om insatser.

Ett personligt ombud kan:

  • Tillsammans med dig planera, genomföra och följa upp uppdrag som du har definierat.
  • Ge råd och stöd.
  • Bistå i kontakten med exempelvis socialtjänsten, sjukvården och försäkringskassan.
  • Föra din talan om du behöver det.
  • Se till att du får den vård, stöd och den service du har rätt till.
  • Se till att insatser från olika myndigheter samordnas.

Samordnad individuell plan (SIP)

När en person har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvården ska kommunen och landstinget tillsammans upprätta en individuell plan. Den enskilde själv eller en närstående kan också be om att få en plan upprättad. 

Syftet med en samordnad individuell plan är ökat inflytande och delaktighet för personen som är i behov av hjälp. 

Information och instruktioner om hur och när du gör en samordnad individuell plan:

Kontakt

Personliga ombud

Johanna Segerheim
Sara Latif
Stefan Aronsson

Besöksadress

Rudsjöterrassen 3, plan 2

Kontakt

personligtombud@haninge.se

Telefon: 08-606 54 26
Mobil: 070-606 14 60

Telefontider

Måndag: 13.00-15.00
Tisdag-torsdag: 9.00-12.00

Senast uppdaterad: 9 december 2022