Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Information om ansökan vid sjuklön

Information för ersättning vid ordinarie assistents frånvaro.

Om ordinarie assistent är sjuk är kommunen skyldiga att tillhandahålla vikarie eller betala för kostnaden för att ta in en extern vikarie. 

Sjuklöneersättningen beräknas enligt bestämmelser i sjuklönelagen och i kollektivavtal. Ersättning betalas ut för den ordinarie assistentens sjuklön inklusive sociala avgifter och semesterersättning. Kommunen betalar inte ut den särskilda sjukförsäkringsavgiften.

De uppgifter vi behöver för att ta ställning till kostnaden för sjuklön är:

Uppgifter som underlag för utredningen och bifogas i ansökan/begäran

 • Den sökandes (brukarens) namn, personnummer, kontaktuppgifter.
 • Fullmakt från den enskilde att en annan person har rätt att ansöka om och ta emot ersättning om inte den enskilde själv ansöker.
 • Uppgift om till vilket konto ersättningen skall utbetalas.
 • Underskrift av brukare eller i förekommande fall av ombudet.

Uppgifter som styrker att merkostnad uppkommit

 • Uppgift om vem som varit sjuk, namn och personnummer. Detta kan lämnas på olika sätt, till exempel kan det framgå av kopia på lönelista, sjukfrånvaroanmälan eller genom lönespecifikation.
 • Uppgifter om vem/vilka som vikarierat.

Uppgifter som visar merkostnadens storlek

 • Angivande av vilket kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av.
 • Uppgift om storlek på den sjuke ordinarie assistentens lön (timlön eller månadslön). Detta styrks genom lönespecifikation.
 • Uppgift om storlek på sjuklön i kronor styrks genom lönespecifikation.
 • Uppgift om storlek på semesterersättning i procent.
 • Uppgift om storlek på lagstadgad arbetsgivaravgift i procent.
 • Uppgift om storlek på kollektivavtalad pension i procent.
 • Uppgift om avtalsförsäkring i procent.

Mer information angående ansökan

Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen (målnummer 2010-3963) behöver kommunen diverse uppgifter för att kunna göra en bedömning av kostnaden. Schablonbeloppet är inte avsett att täcka kostnader för sjuklön till ordinarie assistent då denne är sjuk. Det innebär att den faktiska merkostnaden som ska ersättas av kommunen utgörs av kostnaden för sjuklön till ordinarie assistent. Därmed behöver inte kostnaden för vikarien redovisas vid ansökan om ekonomiskt stöd.

Insatsen måste begäras vid varje tillfälle en ordinarie assistent är sjuk. Den måste begäras av den funktionsnedsatta eller en representant med fullmakt. Begäran handläggs som ett sedvanligt LSS-ärende och kommunen ska därför fatta ett beslut om insatsen enligt 9 § 2 LSS.

Ansökan bör inkomma till kommunen inom tre månader efter sjukdomstillfället.

Senast uppdaterad: 28 juni 2022