Hemtjänst för dig med funktionsnedsättning

Hemtjänst är till för dig som behöver hjälp och stöd på olika sätt i din bostad för att klara ditt dagliga liv och din personliga omvårdnad.

En man och två kvinnor från Haninges hemtjänst Foto: Fredrik Hjerling

Här några exempel på vad du kan få hjälp med:

  • personlig omvårdnad
  • tvätt, städning och inköp
  • stöd vid måltider

Genom att visa omtanke, ödmjukhet och engagemang arbetar personalen för att du ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Så ansöker du om hemtjänst 

Hemtjänst beviljas enligt socialtjänstlagen efter bedömning av en biståndshandläggare.

Använd blanketten ”Ansökan till insatser enligt Socialtjänstlagen”

Du kan välja utförare

Haninge kommun har valfrihet inom hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV.

I samband med att du beviljas hemtjänst har du möjlighet att välja vilken av de godkända leverantörerna som ska utföra din hemtjänst. För dig som inte gör något aktivt val kommer kommunens hemtjänst att utföra beviljade insatser. Är du inte nöjd med din hemtjänst har du alltid rätt att byta leverantör.

Här hittar du Haninge kommuns godkända hemtjänstleverantörer 

Avgift

Du betalar avgift för vård och omsorg samt för serviceinsatser och ledsagning enligt gällande maxtaxa i Haninge kommun.

Din rätt att påverka

Hur de insatser som är beslutade ska fungera i din vardag ska sammanfattas i en genomförandeplan. Det handlar om att göra en planering, där dina behov och önskemål och din livssituation ska styra. Genom din medverkan tillförsäkras du delaktighet och inflytande över hur din hemtjänst ska utföras.


 

Hemtjänst för dig som är äldre hittar du här

Kontakt

Enheten funktionsnedsättning
Rudsjöterrassen 2
136 81 Handen

socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan förvänta dig av kommunens tjänster men också vad du inte kan förvänta dig. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Senast uppdaterad: 9 maj 2022