Hemtjänst

Haninges hemtjänst Fotograf: Fredrik Hjerling

Kvalitetsdeklarerad tjänst

Hemtjänst är till för dig som behöver hjälp och stöd på olika sätt i din bostad för att klara ditt dagliga liv och din personliga omvårdnad.

Här några exempel på vad du kan få hjälp med:

  • personlig omvårdnad
  • tvätt, städning och inköp
  • stöd vid måltider

Genom att visa omtanke, ödmjukhet och engagemang arbetar personalen för att du ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Så ansöker du om hemtjänst 

Hemtjänst beviljas enligt socialtjänstlagen efter bedömning av en biståndshandläggare. Du kan ansöka om dagverksamhet på följande sätt:

Använd blanketten ”Ansökan till insatser enligt Socialtjänstlagen”

Använd dig av äldreförvaltningens Medborgarvy som är en e-tjänst

Du kan välja utförare

Haninge kommun har infört valfrihet inom hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV.

I samband med att du beviljas hemtjänst har du möjlighet att välja vilken av de godkända leverantörerna som ska utföra din hemtjänst. För dig som inte gör något aktivt val kommer kommunens hemtjänst att utföra beviljade insatser. Är du inte nöjd med din hemtjänst har du alltid rätt att byta leverantör.

Avgift

Du betalar avgift för vård och omsorg samt för serviceinsatser enligt gällande maxtaxa i Haninge kommun.

Din rätt att påverka

Hur de insatser som är beslutade ska fungera i din vardag ska sammanfattas i en genomförandeplan. Det handlar om att göra en planering, där dina behov och önskemål och din livssituation ska styra. Genom din medverkan tillförsäkras du  delaktighet och inflytande över hur din hemtjänst ska utföras.

Hemtjänst för dig med funktionsnedsättning hittar du här

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du får veta vad du har rätt till och kan vänta dig av kommunens olika tjänster. Detta ger förhoppningsvis nöjdare medborgare, brukare och medarbetare.

Kontakt för den här sidan: aldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 oktober 2018