Ahlgrens packstation

Packstugan arbetar bland annat med att packa och etikettera på företaget Nils Ahlgren. Gruppens arbete är en förutsättning för att Ahlgrens kunder får de varor de efterfrågar i tid. Gruppen bidrar med en positiv attityd och en bra arbetsmiljö.packstugan

Mål och inriktning

På Packstugan strävar vi efter att alla ska känna sig välkomna och känna trivsel och arbetsglädje. Vi lägger stor vikt vid att ha tydliga dagsrutiner och att ge personligt utformat stöd. 

Lokal, omgivning

Vi finns i Jordbro industriområde på företaget Nils Ahlgren AB med närhet till bussar och tåg samt restauranger. Vi arbetar i en lokal anpassad efter brukarnas behov.

Mat och måltider

Vi har ett stort gemensamt kök som vi delar med personalen som arbetar på Ahlgrens, där man kan värma sin medhavda matlåda i mikrovågsugn.

Personalens kompetens

Personal på Packstugan har en mångårig erfarenhet av att jobba med LSS och SoL.

Inflytande – Delaktighet – Medbestämmande

För oss är det viktigt att du är delaktig och att vi tillsammans utvecklar Daglig Verksamhet.

För att det ska vara möjligt har vi planerade brukarmöten och individuella samtal, om individuella mål och hur du trivs på daglig verksamhet.

Varje år görs en enkät/förfrågan för att ytterligare ta reda på vad du tycker om din verksamhet. Det gör vi för att bli ännu bättre.

Aktiviteter

Packstugan arbetar bland annat med att packa skruv, bult, muttrar och etikettera askar. Gruppen är en viktig förutsättning för att kunder såsom butiker och kedjor kan få det som efterfrågas.

Övrigt

Vi erbjuder möjlighet att spela badminton och gå promenader för den som vill. Samt träning på Friskis och Svettis där instruktörerna är utbildade och har lång erfarenhet av att leda personer med olika funktionsnedsättningar.

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 21 januari 2020