Praktik och utveckling

Praktik och utveckling

Mål och inriktning

Praktik och Utvecklings syfte är att erbjuda meningsfulla enskilda sysselsättningar hos privata företag, kommuner, landsting, statlig myndighet eller i en förening.

Sysselsättningar som ska bidra till personlig utveckling, ökat självförtroende och livskvalité. Sysselsättningen anpassas i samarbete med arbetsplats, brukare och stödassistent.

Lokal, omgivning

Verksamhetens kontor med tillhörande mötesrum finns i centrala Handen med närhet till buss och pendeltåg.

Mat och måltider

Lunch- och fikaraster enligt företagets regler.

Personalens kompetens

Stödassistenterna som arbetar i verksamheten har utbildning/erfarenhet att handleda personer till självständigt arbete utifrån metoden Supported Employment. Därutöver har stödassistenterna lång erfarenhet av att leda social träning såväl i grupp som individuellt. Stödassistenterna har ett upparbetat samarbete med den lokala arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Inflytande

Vi lägger stort fokus på självbestämmande och att hitta en sysselsättning som passar dig. Alla brukare är delaktiga i sina genomförandeplaner.

Aktiviteter

Praktik och Utveckling erbjuder meningsfull sysselsättning i form av enskilda sysselsättningar utifrån personens förutsättningar och behov. Valet av sysselsättning utgår ifrån brukarens intressen, styrkor och erfarenheter. Dessa utforskas under den kartläggning som erbjuds brukaren i början på insatsen. Syftet är förutom att stötta brukaren utifrån dennes individuella behov, att utveckla befintliga förutsättningar.

En ansvarig stödassistent är med i början på sysselsättningen för att ge stöd och handledning. Sedan besöker stödassistenten brukaren på företaget kontinuerligt.

Verksamheten har långt och framgångsrikt samarbete med butiker, skolor, lager, hunddagis m m.

Övrigt

Vi erbjuder möjlighet att träna på Friskis och Svettis där instruktörerna är utbildade och har lång erfarenhet av att leda personer med olika funktionsnedsättningar.

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 januari 2020