Torvalla servicegrupp

Torvalla servicegrupp

Mål och inriktning

Torvalla Servicegrupps syfte är att integrera brukarna i det vardagliga arbetslivet. Detta gör vi genom att erbjuda trivsam, trygg och utvecklande miljö. Vi arbetar efter en tydlig struktur med stort fokus på delaktighet, självständighet och trygghet. Utifrån en positiv attityd bidrar vi till en trevlig och förstående arbetsmiljö.

Lokal, omgivning

Vi har en egen liten lokal i Torvalla Sportcentrum. 

Mat och måltider

Vi värmer medhavd matlåda i vår lokals mikrovågsugnar.

Personalens kompetens

Verksamhetens stödassistent har mångårig erfarenhet av att arbeta inom LSS utifrån olika arbetssätt. Personalens förhållningssätt utgår ifrån att arbeta på individens villkor samt att stärka dennes självförtroende och ansvarstagande.

Inflytande

Våra dagar avslutas med ett arbetsamtal, under samtalen pratar vi bland annat om hur dagen varit och hur vi upplevt arbetsuppgifterna. Syftet är att brukarna ska träna på att påverka och bli mer självständiga. Alla brukare är delaktiga i sina genomförandeplaner.

Aktiviteter

Torvalla Servicegrupp arbetar på uppdrag av Torvalla Sportcentrum. Vi är en viktig förutsättning för att medborgarna ska känna sig välkomna till Torvalla Sportcentrum.

Vår grunduppgift är lättare vaktmästeriarbeten på Torvalla. Vi underhåller även närliggande idrottsplatser. Vi har ett väl upparbetat samarbete med ansvariga för sporthallen och Actic gym.

Vi tränar på gym två dagar i veckan.

Övrigt

Vi erbjuder möjlighet att bada på Torvalla för den som vill samt träning på Friskis och Svettis där instruktörerna är utbildade och har lång erfarenhet av att leda personer med olika funktionsnedsättningar.

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 oktober 2017