Åtgärder HagaLyckebyskolan

Utförda åtgärder 2017 HagaLyckebyskolan

 • Monterat en hastighetsdisplay på Vendelsö skolväg
 • Målat 30 och SKOLA på Vendelsö skolväg
 • Förstärkt målning vid övergångsställen
 • Förhindrat parkering i närhet till övergångsställen
 • Infört förbud mot fordon på Skansvägen mot Hagaskolan
 • Anordnat cykeldagar för åk 5
 • Röjt buskar och träd, förbättrat belysning
 • Utfört trafikmätning runt skolan
 • Belagt gång- och cykelvägar runt skolan med ny asfalt
 • Planterat lökar längs skolvägar i samarbete med eleverna
 • Informerat vårdnadshavare om projektet via skolans kanaler
 • Skapat en hemsida om projektet

 Andra åtgärder på gång:

 • Bygga gångbana längs med Skansvägen samt hastighetsdämpande åtgärd på Vendelsö skolväg och Skepparvägen
 • Bygga hastighetsdämpande åtgärd på Bondvägen
 • Se över möjlighet att bygga ett väderskydd vid skolskjutshållplats
 • Måla roliga mönster som eleverna skapat längs med skolvägen
 • Gå och cykla till skolan-tävling för eleverna
 • Bilfri vecka-kampanj

Senast uppdaterad: 25 april 2018