Pilotprojekt Säkra skolvägar HagaLyckebyskolan

HagaLyckebyskolan är den första skolan att ingå i projektet Säkra skolvägar. Pilotprojektet ger underlag till en arbetsmodell som nu tillämpas på övriga skolor i kommunen.

Pilotprojektet på HagaLyckebyskolan startade vårterminen 2017 och inleddes med en enkätstudie där barn och föräldrars väg till och från skolan kartlades i en resvaneundersökning. Utifrån resvaneundersökningen har en handlingsplan för förbättrande åtgärder arbetas fram.

Resultatet av resvaneundersökningen kan du läsa via länken här på sidan. Åtgärdsplanen ligger som bilaga i slutet av dokumentet.

Elever på HagaLyckebyskolan planterade tulpanlökar som en del av projektet Säkra skolvägar. En trevligare resa till och från skolan.

Senast uppdaterad: 30 maj 2018