Ett nytt Jordbro tar form

Utvecklingen av Jordbro till en attraktiv, levande och hållbar stadsdel har startat. Här byggs nu 367 hyreslägenheter, en ny förskola, nya gator samt nya gång- och cykelvägar. Samtidigt pågår även upprustning av Höglundaparken och bibliotek och fritidsgård har flyttat in i nya lokaler. Planer pågår för ett nytt centrum och nytt allaktivitetshus samt ännu fler bostäder i närhet till pendeltågsstationen.

Andra pågående projekt i Jordbro

Förskolor

  • Förskolan Långbäling planeras att stänga inför sommaren 2022. Under våren 2022 bygger Haninge kommun en ny gata förbi förskolan och nytt ledningsnät för dagvatten, vatten och avlopp vid förskolan. På sikt kommer en ny förskola på platsen.
  • Tornberget bygger förskolan Hemsö på samma tomt som den tidigare byggnaden stod på. Läs mer om byggnationen av förskolan Hemsö på Tornbergets webbplats

Bostäder

Nästa Jordbro

Under byggtiden av första etappen arbetar Nästa Jordbro (biblioteket och fritidsgården tillsammans med Haninge kultur) med olika insatser för att skapa trivsamma gemensamhetsytor och aktiviteter att umgås kring på Hurtigs torg. Läs mer om Nästa Jordbro här. 

Aktuellt kring utvecklingen av Jordbro

Spadtag tas för etapp 1 i Jordbro av representanter från Sveafastigheter, SBB och Haninge kommun

2021-10-29
Nu är det första spadtaget för stadsutvecklingen av Jordbro taget

Den 27 oktober tog Haninge kommun, Sveafastigheter och SBB det första spadtaget för utvecklingen av Jordbros centrala delar. Byggstarten av denna första etapp är en viktig milstolpe i utvecklingen av Jordbro till en attraktiv, levande och hållbar stadsdel.

Skiss över Jordbro etapp 1

2021-10-22
Nu tas det första spadtaget i utvecklingen av Jordbro

På onsdag den 27 oktober tas det första spadtaget i etapp 1 av utvecklingen av Jordbro till en attraktiv, levande och hållbar stadsdel. Det firar vi genom att bjuda in till ett spadtagsevent på Hurtigs torg i Jordbro kl 16-18. Vi bjuder på fika, uppträdande med artister från Vägen ut – Vi unga, tal samt mingel med byggaktörer, förtroendevalda och representanter från Haninge kommun.

Kollage av  några av de artister som deltar på invigningen

2021-08-29
Festlig invigning av Nästa Jordbro

Varmt välkommen till en färgsprakande invigning av Nästa Jordbro – våra nya lokaler för bibliotek, fritidsgård och kultur i Jordbro centrum.

Senast uppdaterad: 8 mars 2022