Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Albybergs företagspark

Utbyggnaden av Albyberg, etapp 1 pågår för fullt. I den del av projektet som drivs i kommunens egen regi slutförs finplaneringen i området. Nu gäller det till exempel trädplantering. Många företag finns redan på plats i Albyberg och bussförbindelse finns till området.

Albyberg företagspark byggs i det expansiva Haninge, som är regional stadskärna på östra Södertörn – dit också kommunerna Tyresö, Nynäshamn och Huddinge med dess tätorter Länna, Skogås och Trångsund räknas. Tillsammans hyser de cirka 15 000 företag och 178 000 invånare. Hushållen i området har en samlad årlig köpkraft om drygt 11 miljarder SEK, enligt Handelns Utredningsinstitut.

Se upp i arbetsområdet!

Många byggprojekt pågår fortfarande och mycket byggtrafik rör sig därför fortfarande i området. Vi uppmanar dig till försiktighet och att inte vistas där byggarbeten pågår.

Aktuellt i området 2023

Detaljplanearbete för en ny restaurang i Albybergs företagspark befinner sig inför granskningsskedet och preliminärt har vi en antagen detaljplan första kvartalet 2024. Kommunens sista tomt i området ska säljas under 2023. Stora områdesskyltar kommer att placeras i områdets tre hörn under 2024.

Läs mer om hur man lämnar intresse för markköp

Infarter i Albyberg

En princip har tagits fram för hur belysningsstolpar och trädrader ska hanteras där nya infarter byggs.Fotograf: Catharina Claesson

Flytande våtmarker

I en av dammarna i naturparksområdet har vi anlagt två flytande våtmarker, i form av öar, för att de ska rena dagvattnet i dammen. Öarnas stommar är uppbyggda av återvunnen PET-plast, vilket skapar stora volymer vattenkontakt för rening med hjälp av mikroorganismer. En kvadratmeter stomme skapar vattenkontakt motsvarande en yta av 180 kvadratmeter. Sex olika sorters växter är planterade på öarna, som är 81 respektive 126 kvadratmeter stora. Växternas rötter skapar en gardin i vattnet där mikroorganismer verkar för rening av vattnet. Öarna är förankrade i dammen med ankare, men rör sig något. Samtidigt som de flytande våtmarkerna placerades sattes strandmattor ut i dammens kanter. Strandmattornas åtta olika sorters växter hjälper också till att rena vattnet. Det finns en gång- och cykelväg och en ridstig genom naturparken. Härifrån kan man genom stängslet se öarna. Det går inte att gå på öarna utan de är enbart till för växterna.

Kontakt

Vid intresse att köpa tomt i Albyberg:

Anmäl intresse här


Näringslivsenheten
08-606 70 00
naringsliv@haninge.se

Haninge kommun

Stuart Rumbelow
Projektledare
08-606 92 73
stuart.rumbelow@haninge.se

Albyberg Fastigheters kontaktpersoner

ElseMarie Johansson
076-051 97 12
elsemarie@knholding.se

Senast uppdaterad: 31 maj 2023