Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vendelsö och Gudö

I den norra delen av kommunen med närhet till Drevviken ligger Vendelsö och Gudö. Området har ett lokalt centrum som heter Sågen och här finns en kärna av flerbostadshus byggda mellan 1950-talet fram till mitten av 1970-talet. Utöver det består Vendelsö och Gudö huvudsakligen av villor med inslag av radhus och kedjehus. I de yttre delarna av Gudöområdet som gränsar mot Tyresö består bebyggelsen även till stor del av fritidshus.

Utveckling av Vendelsö och Gudö

Vendelsömalm

I Vendelsömalm finns idag planer på några mindre förtätningsprojekt. På längre sikt finns det ambitioner om att utveckla förbättrade tvärförbindelser genom Haninge till Tyresö, för att stärka sambanden mellan kommunerna och den regionala stadskärnan Haninge. En  sådan utbyggnad kan även ge möjligheter till en lite mer omfattande förtätning längs Haninges del av stråket som innefattar Vendelsö, Vendelsömalm och Gudö.

Vendelsö och Gudö

När Vendelsö utvecklas placeras ny bebyggelse i huvudsak utmed huvudgator och i närheten av kollektivtrafik. Frågor som tillgång på mötesplatser, service och lekplatser är exempel på sådant som behöver beaktas vid framtida förtätning. Ny bebyggelse kan bidra till en ökad trygghet och tillgänglighet i området. Den redan blandade bebyggelsen innebär att planeringen även fortsättningsvis ska sträva efter att blanda bostadstyper och upplåtelseformer.

Området angränsar till Tyresta nationalpark med stora natur- och upplevelsevärden vilket kräver extra hänsyn vid planläggning i närområdet.

Senast uppdaterad: 24 januari 2023