Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Fors avloppsreningsverk

Vi bygger ett nytt avloppsreningsverk i Fors. Syftet med projektet är att möjliggöra Haninge kommuns expansion och säkra avloppsvattenreningen i verksamhetsområdet "södra nätet" fram till år 2050. Det ska också finnas möjlighet till vidare expansion efter 2050.

Fors är kommunens största egna verk och hit leds avloppsvatten från cirka 19 000 personer i Tungelsta och Västerhaninge. Reningen består av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Slammet som avskiljs vid reningen rötas. Efter rening släpps vattnet ut i Hågaån som tillsammans med Rocklösaån övergår i Vitsån och sedan slutligen ut i Horsfjärden.

När det nya reningsverket står klart kommer det kunna rena vatten för upp till 37 000 personer. Enligt beräkningar ska detta tillgodose Västerhaninges och Tungelstas behov fram till minst 2050 och medge vidare utveckling fram till 2075. Med den nya anläggningen får vi också nya reningssteg och ny maskinutrustning. Åtgärderna kommer leda till en bättre och stabilare reningsprocess av vårt avloppsvatten. 

Haninge kommuns avsikt är att Fors avloppsreningsverk ska sträva efter att bli självförsörjande på energi. Där det nuvarande reningsverket nu står kommer i framtiden att finnas en solcellspark som ska förse det nya reningsverket med energi. 

För att avlasta Vitsån kommer vi också att bygga en fem kilometer lång utloppsledning som ska leda det renade vattnet från reningsverket ut i Horsfjärden. Själva processen kommer att bygga på ett självfall. Något som ska vara både kostnads- och energieffektivt. Vattnet kommer då att rinna av sig självt, hela vägen från inloppet till verket, ut till Horsfjärden.

I vår utformning av reningsverket har vi tagit hänsyn till att Vitsån är en värdefull recipient för laxöring. Vi bygger in lösningar för att styra vattnet för att i så stor omfattning som möjligt gynna för laxöringen. Samarbete sker även med Sportfiskarna som har specialistkunskapen gällande direkta åtgärder i Vitsån för att ytterligare gynna för laxöring och andra levande organismer. 

Färdigställda arbeten

Personalbyggnad, verkstad och förråd har färdigställts och fått slutbesked. Inflyttning sker den 15 februari 2024.

Pågående arbeten

Schaktning och förberedande arbeten sker för det nya reningsverket samt inkommande ledningsschakter utifrån det befintliga verket och i anslutning till sidoentreprenader.

Under våren 2024 kommer bergschakt att påbörjas för det nya reningsverket.
I samband med dessa arbeten ökar transporter till och från Marielundsvägen samt på Nynäsvägen.

Arbeten pågår med den nya utloppsledningen längs med Vitsåvägen och Årsta havsbadsvägen.

Tidplan

  • Projektet pågår från hösten 2022 till 2029.
  • Hösten 2022 började vi att anlägga utloppsledningen till Horsfjärden. Den beräknas vara klar december 2024.
  • Vid årsskiftet 2023/2024 startade schaktningsarbeten för nya Fors avloppsreningsverk. 

Gemensamt första spadtag för Fors och Dalarö reningsverk

21 september 2023 togs ett första symboliskt spadtag för utbyggnaden av både Fors och Dalarö avloppsreningsverk. Med de nya energieffektiva reningsverken möjliggör vi en fortsatt expansion av hela kommunen. 

Tre personer ståendes med varselkläder och bygghjälmar framför en grävskopa.Första spadtag för kommunens nya reningsverk. Kristian Hakala, senior projektägare för Fors och Dalarö, Martin Strömvall, stadsbyggnadsnämndens ordförande (KD), och Helene Hill, tf förvaltningsdirektör stadsbyggnadsförvaltningen.

 

Kontakt

Kristian Hakala, senior projektägare för utbyggnaden av Dalarö och Fors ARV-

kristian.hakala@haninge.se

Oskar Johansson, projektledare för utbyggnaden av Dalarö och Fors ARV

oskar.johansson@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 juni 2024