Andra pågående projekt i Jordbro

Förskolor

  • Rivning av förskolan Långbäling pågår. Under 2022 har Haninge kommun byggt en ny gata förbi förskolan och nytt ledningsnät för dagvatten, vatten och avlopp vid förskolan. På sikt kommer en ny förskola på platsen. I början av nästa år ska gångbanan längs med nya gatan färdigställas. 

Bostäder

Trafikprojekt

Ny gång- och cykelväg mellan Lerstensvägen i Jordbro och Albyberg

Vatten- och avloppsprojekt

Del av gång- och cykelväg avstängd längs regionala cykelstråket i Jordbro

Nästa Jordbro

Under byggtiden av första etappen arbetar Nästa Jordbro (biblioteket och fritidsgården tillsammans med Haninge kultur) med olika insatser för att skapa trivsamma gemensamhetsytor och aktiviteter att umgås kring på Hurtigs torg. Läs mer om Nästa Jordbro här. 

Aktuellt kring utvecklingen av Jordbro

Konstnären Kayo Mpoyi  står framför konstverket Ett rådslag i skogen

2022-10-11
Konstnär gestaltar hem och kärlek tillsammans med ungdomar från Jordbro

På oanvända reklamskyltar, i det glasade innertaket och i gångtunnlar har konstnären Kayo Mpoyi tillsammans med tre unga textskapare från Jordbro, Awa Jobe, Leman Yusifli och Zeinab Ali, gestaltat en berättelse om hem för Jordbro centrum. Det nya konstverket Ett rådslag i skogen invigs på lördag den 15 oktober.

Grafik med två pratbubblor i orange.

2022-10-10
Vad vill du göra i Jordbro allaktivitetshus?

Nu har du chansen att vara med och forma nya allaktivitetshuset i Jordbro som öppnar 2025. Kom och berätta vad du vill göra där!

Senast uppdaterad: 27 februari 2023