Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Utveckling av landsbygd och skärgård

Utvecklingen av skärgård och landsbygd

Vid sidan av Dalarös utveckling tillkommer i kustnära lägen bebyggelse i huvudsak i anslutning till den befintliga bebyggelsen, där det finns förutsättningar för kollektivtrafikförsörjning och där fler bostäder inverkar positivt på förutsättningarna för det lokala småskaliga näringslivet.

På landsbygden är det viktigt att behålla det öppna landskapet och kultur- och naturvärdena och så långt som möjligt spara värdefulla jordbruks- och skogsmarker. Vid byggande på landsbygden ska hänsyn också tas till de kulturhistoriska värdena och förändringar sker endast om områdets natur- och kulturvärden inte skadas påtagligt. Ny bebyggelse tillkommer primärt i anslutning till befintlig bebyggelse med förutsättningar för kollektivtrafikförsörjning.

Gällande detaljplaner landsbygd och skärgård

Senast uppdaterad: 24 januari 2023