Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Josefin Lindberg och Åsa Norman | Bland kulörta lyktor och dans |28 september – 30 november

Runt om i Sverige finns det hundratals folkparker och dansbanor, vissa av dem sjuder av liv och rörelse men många har fallit i glömska. I utställningen undersöker två konstnärer olika aspekter av dessa platser, som sociala rum som kulturarv och som arkitektur.

Dansbanan och folkparken som mötesplats spelar en viktig roll i historiska händelser kopplade till folkrörelserna, ett område som konstnären Åsa Norman tidigare har berört. I Haninge har det funnits ett stort antal dansbanor genom åren och många har besökt och dansat på dem. I den monumentala ridån som hänger i konsthallen har Åsa Norman arbetat med stora applikationer i blandade material som visar bilder från dansbanorna. Det är minnen, traditioner eller fantasifulla fortsättningar på verkliga händelser.

Dansbanor och dess interiörer byggdes ofta av det material som fanns till hands, och på samma sätt har Åsa Norman utgått ifrån material hon själv har hittat och lappat ihop applikationerna. Här syns fötter och bänkar i rörelse, hela ridån upplevs nästan som en kropp i rörelse. Genom sitt verk lyfter Åsa Norman de mänskliga möten som har skett på dansbanorna och de berättelser och de traditioner de bär på.

Utställningens andra del tar avstamp i folkparkernas arkitektur och rumsliga upplevelse. Josefin Lindberg har gjort en studie över ett stort antal folkparker i Sverige och har i sin konstnärliga gestaltning lyft fram de unika arkitektoniska element som dessa har gemensamt. I utställningen har hon sammansmält flera av dem till en helhet och arbetat parallellt med skalförskjutningar, taktilitet och rumslig atmosfär.

Besökaren stiger in genom en belyst entré där ljusslingan, som är typisk för många folkparker, står i fokus. I utställningen finns två storskaliga stålstrukturer i olika höjder som är hämtade från dansbanans mitt. En central byggnadsdel som inte bara genom dess konstruktion stöttar upp taket i dansbanan men som också påverkar husets form, rörelsemönster och dansen i rummet. En handbroderad ridå, där arkitektoniska element och entréer från folkparkerna lyfts fram, samspelar med detaljer från naturen som ständigt är närvarande i folkparkssammanhang. En oktagonal miniatyrdansbana finns också i rummet. Josefins Lindbergs verk är en unik studie i ett kulturarv som på många platser långsamt har förfallit, men genom hennes arbete faller nytt ljus på det.

FINISSAGE

DANSA UT UTSTÄLLNINGEN BLAND KULÖRTA LYKTOR OCH DANS
LÖRDAG 30 NOVEMBER KL 14–15, KONSTHALLEN
I HANINGE KULTURHUS

Ta del av musik, dans och historier från livet på Haninges dansbanor i ett samtal med konstnären Åsa Norman. Verket Studs, gung, daller påminner oss om alla möten som skett och berättelser som dansbanorna bär på.
På utställningens sista dag berättar Åsa Norman om sitt verk och bjuder
in publiken till ett samtal om dansbanor

Utställningsfolder

Utställningsfolder från Bland kulörta lyktor och dans

 

Senast uppdaterad: 25 maj 2020