Konsthallens tidigare utställningar

Här hittar du information om alla utställningar som har visats i konsthallen sen 2018. Kontakta oss om du vill ha information om utställningar som visades 2003-2017.

Utställningar 2022

 

Matti Kallioinen & Lisa Jonasson
RINGDANS
11 juni – 21 augusti 2022

RingdansRingdansFoto: Matti Kallioinen

Matti Kallioinen & Lisa Jonasson
RINGDANS
11 juni – 21 augusti 2022

I motsats till en framåtrörelse är ringdansen uppfylld av att vara här och nu. Den upprättar en rituell gemenskap men kan samtidigt vara farlig och hypnotisk, som älvornas dans.

Vi lever ihop och har ateljéer intill varandra. Vår kommunikation är till stor del ordlös, som en ständigt pågående feedbackloop som skapar egna världar och förutsättningar för samtal och samexistens.

När vi ställer ut tillsammans är det med det där lågfrekventa samtalet i bakgrunden, med förståelse för varandras processer och en nära relation till varandras verk.

Välkommen in i ringen!

Lisa Jonasson & Matti Kallioinen

I Haninge konsthalls sommarutställning Ringdans sammanförs två olika konstnärskap – Lisa Jonassons detaljrika collage och Matti Kallioinens rumsliga skulpturer. Konstnärsparet Lisa Jonasson och Matti Kallioinen är båda representerade i Haninge sedan tidigare – Lisa Jonassons verk Dansare och Löv (2018) syns på nya Vikingaskolans fasad och Matti Kallionens skulptur Kroppslig förståelse (2016) tar plats vid Fredrika Bremergymnasiet.

I samband med utställningen invigdes även ett helt nytt verk av konstnärerna på glasfasaden vid entrén till Haninge kulturhus. Titeln Ringdans syftar till de fantasifulla varelser och former som dansant tar den strama glasytan i besittning.


LITIUMTIDEN

David Larsson, Hanna Ljungh & Gideonsson/Londré

2 april – 25 maj 2022

Två människor står på Utö brygga.Utö bryggaFoto: David Larsson

LITIUMTIDEN

David Larsson, Hanna Ljungh & Gideonsson/Londré

2 april – 25 maj 2022

Världen befinner sig i vad som kan liknas vid ett bipolärt tillstånd – å ena sidan en accelererande teknisk utveckling och en ständig ekonomisk tillväxt och å andra sidan ett jordklot som är på god väg av att bli obeboeligt på̊ grund av global uppvärmning orsakad av förbränning av fossil energi. Precis som litium kan bota symptomen vid bipolär sjukdom är litium i form av litiumbatterier det som anses kunna lösa utmaningen med fossilfria transporter och energilagring.

”Det är dock omöjligt att inte se ironin i att de problem vi skapat genom att gräva upp kol, olja och gas ur marken, som vi sedan eldar upp, nu ska lösas genom att vi gräver upp något annat ur marken och tillverkar batterier av det” menar konstnären David Larsson

Grundämnet Litium upptäcktes i Haninge för drygt 200 år sedan. År 1800 var det brasilianske vetenskapsmannen José Bonifácio de Andrada e Silva på besök på Utö i Haninge skärgård då han upptäckte mineralen petalit. 17 år senare när Johan August Arfwedson analyserade petaliten fann han en dittills okänt metall som han gav namnet Litium.

Litiumtiden är ett konstverk och konstnärligt projekt initierat av konstnären David Larsson. I projektets första del har konstnären Hanna Ljungh och konstnärsduon Gideonsson/Londré bjudits in.

Genom ett konstnärligt undersökande grupparbete kring grundämnet litium – dess roll i samtiden, dess kulturhistoria och dess betydelse inom olika forskningsområden – används grundämnet litium som en lins genom vilken vi kan undersöka några av samtidens viktigaste frågor: klimatkrisen, energiomställning, utvinning av naturresurser och i förlängningen hur vi tillsammans skapar och upprätthåller föreställningar om modernitet och utveckling.

Lititumtiden utspelar sig i kapitel. Det första kapitlet är en utställning i konsthallen i Haninge Kulturhus som öppnar den 2: a april 2022. En fortsatt ambition med projektet är att undersöka möjligheterna för en permanent konstnärlig gestaltning – ett litiummonument – på̊ Utö i Haninge Skärgård.

David Larsson, f.1981 bor i Haninge. Utbildad vid Kungl. Konsthögskolan. Arbetar med skulptur, fotografi, social praktik och installation i långsiktigt undersökande projekt. Tidigare bland annat kring vattenkraftsutbyggnaden i Västernorrland under 50 och 60-talet och kring skogen som råvara i relation till glasindustrin. Larsson har tidigare också̊ samarbetat med Haninge Hembygdsgille i utställningen ”Vårt gemensamma minne, vår gemensamma glömska” som visades i Haninge Konsthall 2014.

Hanna Ljungh, f 1974 bor i Stockholm. Utbildad vid Konstfack och Parsons School of Design i New York. Ljunghs konstnärliga praktik behandlar ämnen som land, jord, sten och berg och hur dessa relaterar till olika former av mänskligt och ickemänskligt varande. Ljungh har under senare år gjort flera verk som undersöker mineral i relation till kropp och hon har även arbetat med olika spår av seismisk aktivitet kopplat till gruvorna i Kiruna och Malmberget.

Gideonsson/Londré, f 1985/86 bor i Kallrör i Jämtland. Gideonsson/ Londré har arbetat tillsammans som en konstnärsduo sedan examen från Kungl. Konsthögskolan 2014. De arbetar med performance, installation och social intervention. Gideonsson/Londré intresserar sig för tid som en biologiskt och social process och har i flera verk undersökt alternativa former av tid och tidsuppfattningar. Gideonsson/ Londré driver också̊ Konstfrämjandet Jämtland som en plattform för att med konstnärliga redskap närma sig det jämtländska landskapet.


 

Paloma Madrid

-För att veta vart du ska, behöver du veta var du kommer ifrån-

12 februari – 20 mars 2022

Filmstill, kvinna i ökenPato NegroFoto: Elisa Torres

Två ungdomar dansarPaloma Madrid, 8 positioner - en rörelsevokabulärFoto: Sarah Guarino Werner

Två kvinnor dansarPaloma Madrid, 8 positioner - en rörelsevokabulärFoto: Sarah Guarino Werner

Paloma Madrid

-För att veta vart du ska, behöver du veta var du kommer ifrån-

12 februari – 20 mars 2022

”Med livet och kroppen som råmaterial arbetar Paloma fram sina koreografier” 

Tillsammans med dansaren Ninoska Benavides från Chile har koreografen Paloma Madrid utforskat dansens läkande kraft och proteströrelsernas kroppsspråk i verket 8 positioner – en rörelsevokabulär, en ”long duration”-performance som dagligen kommer att utföras på Haninge konsthall under perioden 12 februari - 20 mars. Genom verket behandlas minnen av protest och kamp där en politisk kropp tar form genom rörelserna.

”När vi dansade kom minnen fram som hade registrerats i våra kroppar, minnen som fanns i blodet, musklerna, benen, håret och huden”

Koreografen Paloma Madrid och dansaren Ninoska Benavides är födda i diktaturens Chile. De har båda erfarenhet av kolonialism och patriarkalt förtryck men även av motståndet inom proteströrelsen. I projektet 8 positioner – en rörelsevokabulär har de kunnat använda sina individuella och personliga erfarenheter i dansen.

De åtta rörelse-positionerna kan göras om och om igen och upprepas i nästintill oändliga kombinationer. Som en evig rörelse. Positionerna skapar ett språk bortom språket. Ett språk för läkning och bearbetning, ett språk för att minnas och för att utöva motstånd.

Performanceverket framfördes av Paloma Madrid och Ninoska Benavides samt Shaya Khalil, Daniel Staaf, Sarai Alvarez Rivero samt Patryk Korzybski och Amanda Johansson Nilsson, ungdomar från 16+ -verksamheten i Haninge kulturhus.


Utställningar 2021

 

Lusine Djanyan & Alexey Knedlyakovsky

HERE /HÄR

27 november – 30 januari 2022

Bild av två konstnärerLusine Djanyan & Alexey KnedlyakovskyFoto: Lusine Djanyan & Alexey Knedlyakovsky

Utställning på Haninge konsthallHär/Here på Haninge konsthallFoto: Sarah Guarino Werner

Lusine Djanyan & Alexey Knedlyakovsky

HERE /HÄR

27 november – 30 januari 2022

För en svensk publik är Pussy Riot främst kända för sin punkbön i Kristus Frälsarens katedral i Moskva i februari 2012, och de oerhört hårda straff som tre av medlemmarna kom att dömas till. Pussy Riots performance anses vara en av de första aktioner vars initialt lokala effekt kom att spridas exponentiellt via sociala media, som en Tsunamivåg över världen. Aktionen kom att bli historisk på många olika plan, inte bara för den modiga ursprungsaktionen, utan även för dess spridning globalt.

Sedan 2012 har förmedlingen av händelser via sociala media exploderat och följaktligen tar Lusine Djanyan och Alexey Knedlyakovsky i sin utställning HERE / HÄR fasta på den medierade händelsens roll och ställer sig frågan; vad händer med gränsen mellan ”här” och ”där” när ”där” äger rum i din hand?

2019 fick Lusine Djanyan och Alexey Knedlyakovsky asyl i Sverige. Utställningen på Haninge konsthall utgår från erfarenheten av att uppleva ett krig i sitt hemland via sociala media. Genom utställningen behandlas frågan om ”här”, och vad som händer med sanning och autenticitet när en händelse blir lika verklig, om inte ännu verkligare på nätet?

Sarah Guarino Werner

Intendent Haninge konsthall


 

MADELEINE HATZ

BERÄTTELSER 

25 september – 21 november 2021

Målning av Madeleine HatzMadeleine Hatz, All Good WitchessFoto: Madeleine Hatz

Utställning på Haninge konsthallBerättelser på Haninge konsthallFoto: Sarah Guarino Werner

MADELEINE HATZ

BERÄTTELSER 

25 september – 21 november 2021

I Madeleine Hatz konst möts den stora världen och den lilla, det inre sökandet och den utåtriktade aktivismen. Madeleine Hatz måleriska värld av pigment och stoff förankrar känslan i materien och leder betraktaren till ett konkret rum där varandet uppenbarar sig till sin både sinnliga och andliga verklighet. Madeleine Hatz aktivistiska arbete utanför duken upplevs som en logisk effekt, en tvingande självklarhet givet den kraft som ansamlats genom måleriet. Ett pigment är inte bara ett pigment men ett led i en process av skapande och nedbrytning, en process som speglar människans strävan efter att betvinga sig jorden och dess resurser. Genom sina målningar och sitt aktivistiska arbete lyfter Hatz de berättelser som ryms i materien till ett nytt mer lyhört varande, en praktik där stoff och jord får komma till tals.

Sarah Guarino Werner

intendent Haninge konsthall


 

IMAGINÄR GEOMETRI – Sandemar

Henrik Andersson & Johanna Adolfsson

12 juni – 6 augusti

Hand som pekar på kartaImaginär geometri - SandemarFoto: Henrik Andersson

Två män samtalar på en scenHenrik Andersson i samtal med Magnus BärtåsFoto: Sarah Guarino Werner

Människor tittar på utställningImaginär Geometri - Sandemar på Haninge konsthallFoto: Sarah Guarino Werner

IMAGINÄR GEOMETRI – Sandemar

Henrik Andersson & Johanna Adolfsson

12 juni – 6 augusti

Konstnären Henrik Andersson och kulturgeografen Johanna Adolfssons utställning tar avstamp i ett gemensamt fältarbete i landskapet kring det mytomspunna slottet Sandemar i Haninge kommun.– Sandemar har en obruten linje bakåt som fideikommiss, vilket gör att de tankar och idéer som formade landskapet på 1600-talet i någon mån går att se än idag. Det handlar om hur man kan äga land, och hur man kan använda och utvinna något ur det, säger Henrik Andersson.

De verk som presenteras i konsthallen utgår idémässigt från de förändringar som ägt rum i landskapet ifrån 1600-talets stormaktstid via industrialismen till våra dagar. Blicken och seendet ställs i relation till markanvändare, ägande och exploatering. Henrik Andersson och Johanna Adolfsson har i konsthallen sammanställt sitt fältarbete till ett montage där landskapets psykologiska inverkan gestaltas.

Ytterligare en central utgångspunkt är Tjursjön som ligger norr om Dalarövägen intill Sandemar. Myrmarken som kantar sjön är viktig för den biologiska mångfalden men används även som del av en jaktpark. Tjursjön är också platsen där fotografen Tuija Lindström gjorde den kända fotografiska iscensättningen, Kvinnor vid Tjursjön, en bildsvit som också inkluderas i utställningen.

– Vi har utforskat förändringen av platsen med geografiska och kulturgeografiska metoder men på ett fantasifullt sätt. Genom att använda olika tidsskikt kan vi framkalla en berättelse om något som hänt före och bortom det vi har material på, säger Johanna Adolfsson.

– Ett landskap måste alltid tolkas. Det finns medvetna motiv och idéer om det, men det döljer också omedvetna saker. Det är gränslandet mellan det medvetna och omedvetna som vi har utforskat, säger Henrik Andersson.

Kontakt

Sarah Guarino Werner
Konstintendent
08-606 52 75
sarah.guarino@haninge.se

Ulrika Sten
Verksamhetschef Kultur
08-606 80 99
ulrika.sten@haninge.se


Besöksadress

Konsthallen ligger i Haninge kulturhus,
Poseidons torg 8
Handen


Följ oss på Instagram! 

Du hittar oss på @Haninge__konsthall.

Senast uppdaterad: 29 augusti 2022