Utställningar i Haninge konsthall

Utgångspunkten för de kommande årens program är ”Haninge i världen och världen i Haninge” och frågan hur vi ”samsas i världen”. Det lilla speglar det stora, och tvärtom. I en globaliserad värld är vi alla sammanlänkade, på gott och ont, och länken är inte bara extern utan även inomkroppslig, vi delar inte bara naturresurser och mat, utan även i allt högre grad även drömmar, mål och referenser.

I Want to Seduce You, performance av Louise Blad på Haninge konsthall, 2020 I Want to Seduce You, performance av Louise Blad på Haninge konsthall, 2020 Foto: Sarah Guarino Werner

HERE /HÄR, Lusine Djanyan & Alexey Knedlyakovsky

27 november – 30 januari 2022

För en svensk publik är Pussy Riot främst kända för sin punkbön i Kristus Frälsarens katedral i Moskva i februari 2012, och de oerhört hårda straff som tre av medlemmarna kom att dömas till. Pussy Riots performance anses vara en av de första aktioner vars initialt lokala effekt kom att spridas exponentiellt via sociala media, som en Tsunamivåg över världen. Aktionen kom att bli historisk på många olika plan, inte bara för den modiga ursprungsaktionen, utan även för dess spridning globalt.

Sedan 2012 har förmedlingen av händelser via sociala media exploderat och följaktligen tar Lusine Djanyan och Alexey Knedlyakovsky i sin utställning HERE / HÄR fasta på den medierade händelsens roll och ställer sig frågan; vad händer med gränsen mellan ”här” och ”där” när ”där” äger rum i din hand?

2019 fick Lusine Djanyan och Alexey Knedlyakovsky asyl i Sverige. Utställningen på Haninge konsthall utgår från erfarenheten av att uppleva ett krig i sitt hemland via sociala media. Genom utställningen behandlas frågan om ”här”, och vad som händer med sanning och autenticitet när en händelse blir lika verklig, om inte ännu verkligare på nätet?

Sarah Guarino Werner

Intendent Haninge konsthall

 

BERÄTTELSER – ny utställning med Madeleine Hatz

25 september – 21 november 2021

Vernissage, lördag 25 september kl. 13:00, Konsthallen i Haninge kulturhus.

I samband med invigningen kl. 13:00 samtalar kritikern och f.d. Moderna Museet-chefen Olle Granath med konstnären Madeleine Hatz. Konstintendent Sarah Guarino Werner hälsar välkomna.

I Madeleine Hatz konst möts den stora världen och den lilla, det inre sökandet och den utåtriktade aktivismen. Madeleine Hatz måleriska värld av pigment och stoff förankrar känslan i materien och leder betraktaren till ett konkret rum där varandet uppenbarar sig till sin både sinnliga och andliga verklighet. Madeleine Hatz aktivistiska arbete utanför duken upplevs som en logisk effekt, en tvingande självklarhet givet den kraft som ansamlats genom måleriet. Ett pigment är inte bara ett pigment men ett led i en process av skapande och nedbrytning, en process som speglar människans strävan efter att betvinga sig jorden och dess resurser. Genom sina målningar och sitt aktivistiska arbete lyfter Hatz de berättelser som ryms i materien till ett nytt mer lyhört varande, en praktik där stoff och jord får komma till tals.

Sarah Guarino Werner, intendent Haninge konsthall

 

IMAGINÄR GEOMETRI – Sandemar

Henrik Andersson & Johanna Adolfsson

12 juni – 6 augusti

Konstnären Henrik Andersson och kulturgeografen Johanna Adolfssons utställning tar avstamp i ett gemensamt fältarbete i landskapet kring det mytomspunna slottet Sandemar i Haninge kommun.– Sandemar har en obruten linje bakåt som fideikommiss, vilket gör att de tankar och idéer som formade landskapet på 1600-talet i någon mån går att se än idag. Det handlar om hur man kan äga land, och hur man kan använda och utvinna något ur det, säger Henrik Andersson.

De verk som presenteras i konsthallen utgår idémässigt från de förändringar som ägt rum i landskapet ifrån 1600-talets stormaktstid via industrialismen till våra dagar. Blicken och seendet ställs i relation till markanvändare, ägande och exploatering. Henrik Andersson och Johanna Adolfsson har i konsthallen sammanställt sitt fältarbete till ett montage där landskapets psykologiska inverkan gestaltas.

Ytterligare en central utgångspunkt är Tjursjön som ligger norr om Dalarövägen intill Sandemar. Myrmarken som kantar sjön är viktig för den biologiska mångfalden men används även som del av en jaktpark. Tjursjön är också platsen där fotografen Tuija Lindström gjorde den kända fotografiska iscensättningen, Kvinnor vid Tjursjön, en bildsvit som också inkluderas i utställningen.

– Vi har utforskat förändringen av platsen med geografiska och kulturgeografiska metoder men på ett fantasifullt sätt. Genom att använda olika tidsskikt kan vi framkalla en berättelse om något som hänt före och bortom det vi har material på, säger Johanna Adolfsson.

– Ett landskap måste alltid tolkas. Det finns medvetna motiv och idéer om det, men det döljer också omedvetna saker. Det är gränslandet mellan det medvetna och omedvetna som vi har utforskat, säger Henrik Andersson.

Kontakt

Sarah Guarino Werner
Konstintendent
08-606 52 75
sarah.guarino@haninge.se

Ulrika Sten
Verksamhetschef Kultur
08-606 80 99
ulrika.sten@haninge.se


Besöksadress
Poseidons torg 8
Handen

Senast uppdaterad: 20 december 2021