Aktuell utställning Anna Ådahl – Mot nya horisonter 16 juni–9 september

Ur filmen To New Horizons av Anna Ådahl. Fotograf: Ur filmen To New Horizons av Anna Ådahl.

Folksamlingar på olika platser i dåtid som i nutid är ett ämne som konstnären Anna Ådahl har undersökt. I Haninge tas detta tema bland annat upp i den offentliga gestaltningen Museum för offentliga ting på Arkens torg och även i utställningen i konsthallen.

Anna Ådahl blickar in i dåtidens framtid och låter den landa i dagens Haninge. Hon undersöker visioner kring hur staden kan planeras och hur människor kan leva och röra sig i den. I utställningen finns ett helt nytt verk som genom ett digitalt verktyg förstärker verkligheten och synliggör Poseidons torgs historiska lager. Hittat material är en röd tråd i utställningen som innehåller flera av konstnärens centrala verk.

I Democracity (2014) utforskas visionära idéer från 1930-talet om hur den perfekta staden ska se ut och fungera år 2039. Staden som beskrivs har flera likheter med delar av Haninges miljonprogram där olika funktioner som arbete och fritid skiljs åt genom stadsplaneringen. Det verk som utställningens titel är hämtat från, To New Horizons (2013) visar hur kalla krigets två stormakters helt motstridiga ideologier sammanfogas i ett filmkollage, där deras likheter snarare än deras olikheter framträder.
Två verk som är en del av utställningen finns utanför konsthallen. Videon Parallell faces (2012) visas i foajén vid tidningshörnan. Verket lyfter fram porträtt ur propagandafilmer där varje ansiktsuttryck medvetet förstärker filmens ideologiska avsikter. Det andra Remergence (Återseende) (2018) kan lånas i biblioteket. Det digitala konstverket låter besökaren utforska torget och möta människor ur Haninges historia.

Anna Ådahl genomförde 2015 en gestaltning Museum för offentliga ting som står på Arkens torg i Handen. Här har offentliga möbler från hela världen fått mötas och skapa ett eget narrativ. I utställningen använder sig Anna Ådahl av en liknande metod och låter olika former av arkivmaterial mötas.

I sina verk undersöker Anna Ådahl hur folkmassor konstrueras och hur de används ideologiskt. I utställningen görs detta i arkivmaterial med tydliga ideologiska ställningstaganden. På Marabouparken konsthall pågår utställningen Default Characters där Anna Ådahl i en rad helt nya verk utforskar olika aspekter av datasimulerade folkmassor.

Anna Ådahl har ställt ut nationellt som internationellt och arbetar i en mängd olika medier. Sedan 2015 är hon doktorand i konstnärlig forskning vid Royal College of Art i London www.annaadahl.com

Program

Lunchvisning tisdag 19 juni kl. 12.00

Gåtur torsdag 30 augusti 16:30 – 17:30

Vi möts upp i konsthallen med en kort visning av pågående utställning inklusive introduktion till det digitala verket på torget för att sedan ta del av de offentliga gestaltningar som ligger på gångavstånd från konsthallen. Vi avslutar med Anna Ådahls gestaltning Museum för offentliga ting.

Fler programpunkter kommer att tillkomma.

Kontakt för den här sidan: kulturfritid@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 juni 2018