Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ordinarie ansökningshandlingar förskolan

Ansökningshandlingar för tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av stöd.

I förskolan är följande tre dokument obligatoriska och ska bifogas ansökan:

  • Ansökningsblankett om tilläggsbelopp för förskolan
  • ICF-Haningeformulär
  • I förekommande fall egenvårdsplan/handlingsplan

Observera att ansökningar som saknar något av de obligatoriska underlagen inte kommer att behandlas (gäller inte fristående förskola).

Ansökningsblankett ska ge svar på

  • Barnets personuppgifter
  • Beskrivning av den pedagogiska verksamheten.
  • Beskrivning av hur barnet fungerar i verksamheten
  • Beskrivning av hur barnet inkluderas och ges inflytande
  • Beskrivning av de riktade åtgärder som ska genomföras med tilläggsbeloppet.

ICF-Haningeformulär ska ge svar på

  • Tydlig och detaljerad funktionsbeskrivning av barnets svårigheter inom olika områden.

Egenvårdsplan/handlingsplan ska ge svar på

  • Hur egenvården ska skötas under förskoletiden. Bifoga förskolans dokument.

Utöver ovanstående kan andra intyg och utredningar bifogas ansökan.

Kontakt

Förskola och grundskola F-6

Lidia Abid
UBF Centrum för lärande och hälsa
08-606 86 81
lidia.abid@haninge.se

Grundskola 7-9 och gymnasiet

Mikail Uzunel
UBF Centrum för lärande och hälsa
08-606 81 56
mikail.uzunel@haninge.se 

System och behörighetsfrågor

Andreas Nilsson
08-606 73 21
andreas.a.nilsson@haninge.se

Ansökan och handläggningstider

Ansökningshandlingar skickas till:

Utbildningsförvaltningen
Central stödavdelning
136 81 Haninge


Vid extraordinära ansökningar under pågående terminer är tiden för handläggning högst 4 veckor från det att komplett ansökan har kommit in med undantag under perioden vecka 43–47.

Senast uppdaterad: 9 april 2018