Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Specialpedagoger och speciallärare

Enligt skollagen måste alla skolor ha tillgång till personal med kompetens inom specialpedagogik. Specialpedagoger och speciallärare behövs för att kunna stödja alla elevers utveckling mot utbildningens mål.

Specialpedagog

Specialpedagogisk verksamhet har en främjande, förebyggande och stödjande roll. Specialpedagogen arbetar därför direkt med elever och lärare på plats i skolan. Syftet är att skapa och utveckla lärmiljön så att alla elever kan mötas utifrån deras olika behov. Det kan göras genom stöd och råd eller genom att utforma de extra anpassningar och det särskilda stöd eleven behöver.

Två specialpedagoger arbetar centralt på utbildningsförvaltningen, med olika inriktningar - kommunala förskolor respektive samtliga verksamheter inom Utbildningsförvaltningens ansvarsområde. Det finns också specialpedagoger på många av förskoleområdena respektive skolorna.

Speciallärare

Specialläraren har ofta en mer undervisande funktion än specialpedagogen. De kan arbeta med elever enskilt eller i mindre grupp vid behov av stöd vad gäller matte, svenska eller övriga ämnen. Vanligast är hjälp med läs- och skrivutveckling. 

Lokala specialpedagoger är kopplade direkt till förskoleområdena eller skolorna. 

Kontakt

Nea Hillström
Central specialpedagog, inriktning kommunal förskola
Direkt: 08-606 79 85
SMS: 073-644 32 42
nea.hillstrom@haninge.se

Johan Lindmark
Central, förvaltningsövergripande, specialpedagog med inriktning syn och hörsel samt IF
070-678 94 49 (endast sms)                                               
johan.lindmark@haninge.se

Senast uppdaterad: 7 december 2023