Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Elevhälsa och särskilt stöd

För att ditt barn ska må bra har förskolorna och skolorna ett elevhälsoarbete. Arbetet är i huvudsak förebyggande men det kan också innebära direkta åtgärder.

Foto: MI PHAM, Unsplash

Det är främst elevhälsan på skolorna som sköter elevhälsoarbetet. I Haninge kommun finns "Centrum för lärande och hälsa" som stödjer skolorna i elevhälsoarbetet.

Elevhälsan på skolorna

Elevhälsan på skolorna består av skolsköterska, kurator, specialpedagog, skolpsykolog och skolläkare. De arbetar aktivt med bland annat samtal och stöd för att kartlägga och främja elevernas välmående. De ska också fånga upp elever som behöver extra stöd och kanske extra insatser.

Utbildningsförvaltningens centrala enhet för central elevhälsa

Vid den centrala elevhälsan arbetar skolläkare, skolpsykologer och specialpedagoger med inriktning på syn, hörsel, intellektuell funktionsnedsättning, språk och kommunikation. De finns tillgängliga för att stötta skolorna i det hälsofrämjande arbetet.

Kontakt Avdelningschefer

Tommie Söderström
Tf utbildningsdirektör
tommie.soderstrom@haninge.se

Kristina Myrenberg
Tf avdelningschef
kristina.myrenberg@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 februari 2024