Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Skolsköterska och skolläkare

Enligt skollagen ska varje skola ha tillgång till skolsköterska och skolläkare. Som i de flesta kommuner är skolsköterskorna i Haninge verksamma i skolorna medan skolläkarna är placerade på UBF centrala enhet för elevhälsa.

Foto: Mostphotos

Skolsköterskorna tar över ansvaret för ditt barn från barnavårdscentralerna när de börjar i förskoleklass. Under hela skolgången arbetar skolsköterskan förebyggande genom att belysa vikten av sunda vanor vad gäller sömn, motion, kosthållning samt annat som påverkar måendet.

Främja välmående

Den rutinmässiga uppföljningen av tillväxt, syn och hörsel sker numera i samband med ett hälsobesök där målet är att främja barnets välmående snarare än att kontrollera avvikelser. Med välmående menar man inte bara fysisk hälsa utan även psykiskt välmående, något som numera är en del av skolsköterskornas arbete.

Förutom hälsobesöken hanterar skolsköterskan vaccinationer, rådgivning och enklare sjukvård. Skolläkaren finns tillgängliga för stöd i de medicinska insatserna och kommer ut till skolan vid behov, i de fall skolsköterskan bedömer att det behövs. Båda parterna kan vidareremittera till annan vårdinstans. 

Kontakt

Linnea Gadman
Verksamhetschef EMI och
medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA)
08-606 80 73
linnea.gadman@haninge.se

Kontakt med skolsköterskan

Du som förälder kan vända dig till skolsköterskan med frågor kring ditt barns utveckling eller hälsotillstånd som påverkar skolgången. Men vid akuta sjukdomstillstånd ska du alltid vända dig till vårdcentral eller akutmottagning.

Senast uppdaterad: 11 december 2023