Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Skolkurator och skolpsykolog

Kuratorn arbetar på ditt barns skola med fokus på elevernas sociala och psykiska välmående. Inom kommunen finns det även psykologer anställda med samma typ av uppdrag. De arbetar på UBF centrala enhet för elevhälsa för att stödja skolan och dess pedagoger i de fall där elever har problem med inlärning, socialt samspel eller psykisk ohälsa.

Kurator

En kurator kan ha olika uppgifter på olika skolor beroende på storlek och typ av problematik men arbetet är alltid hälsofrämjande. Oftast erbjuder de möjligheten till samtalsstöd, både enskilt och i grupp, för elever med behov av någon att prata med. Kuratorn brukar även vara central i elevhälsoteamen som jobbar aktivt med att förebygga mobbing och lösa konflikter.

Du som föräldrar kan ta kontakt med kuratorn vid behov. I arbetet ingår det att ge stöd och konsultation vid personliga eller sociala problem. Samtalen omfattas av sekretess.

Skolpsykolog

Skolpsykologernas roll är huvudsakligen konsulterande. Ifall rektor och pedagoger är i behov av rådgivning eller bedömning hör de av sig till en skolpsykolog. Då kan de få förslag och rekommendation på vidare insatser för enskilda elever.

Skolpsykologerna arbetar inte med behandling av elever. Vid behov av samtalsterapi eller behandling ska du som föräldrar ta kontakt med BUP eller ungdomsmottagningen. Du kan däremot ringa till skolpsykologen för rådgivning kring ditt barns skolsituation.

 

Kontakt

Tove Windahl Örnstad
Verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats. Förskole-och skolpsykolog.
08-606 76 85
tove.windahl@haninge.se

Malin Ryen 
Förskole- och skolpsykolog
08-606 73 23
malin.ryen@haninge.se

Monika Swensson
Skolpsykolog
08-606 73 13
monika.swensson@haninge.se

Alexander Wiklund
Skolpsykolog
08-606 52 71
alexander.wiklund@haninge.se

Malin Logård
Skolpsykolog
08-606 79 81
malin.logard@haninge.se

Paulina Persson
Skolpsykolog
08-606 70 33
paulina.persson@haninge.se

Justina Hermansson
Skolpsykolog
08-606 83 10
justina.hermansson@haninge.se

Hanna Cederlund
Skolpsykolog
08-606 76 91
hanna.cederlund@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 december 2023