Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Om ansökan

Ansökningshandlingar för tilläggsbelopp.

Ansökningsperioder

För förskola och grundskola

  • Ansökningsperioden öppnar måndag vecka 38. Sista dag för ordinarie ansökan för påföljande kalenderår är fredag i vecka 41. Beslut sker då senast vecka 47.
  • Ansökningar utanför ovanstående period kan göras för nya barn/elever som börjar på förskolan/skolan.

Beslut om tilläggsbelopp fattas för ett kalenderår i taget. Det innebär att tilläggsbeloppet för barnet/eleven fortsätter på höstterminen även om barnet/eleven byter från förskola till skola. Detta under förutsättning att verksamheten bedrivs av samma huvudman. Undantaget elever i årskurs 9, där beslutet fattas fram till vårterminens slut.

För gymnasium

  • För elever som redan går på skolan senast 15 april för beslut till kommande läsår.
  • För elever intagna aktuellt läsår senast 15 oktober - och gäller vid bifall från det datum fullständig ansökan inkommit.
  • Beslut fattas för ett läsår i taget.

Ansökningar utanför ovanstående period kan göras för nya elever som börjar på skolan.

Så här görs ansökan

Ansökan från intern kommunal verksamhet sker digitalt i DF-respons.

Ansökan från fristående huvudman/annan kommunal verksamhet utanför Haninge kommun. Ansökan görs digitalt. Kontakta handläggare för att tillhandhålla länk för ansökan.

 

Kontakt

Förskola och grundskola F-6

Lidia Abid
UBF Centrum för lärande och hälsa
08-606 86 81
lidia.abid@haninge.se

Grundskola 7-9 och gymnasiet

Mikail Uzunel
UBF Centrum för lärande och hälsa
08-606 81 56
mikail.uzunel@haninge.se 

System och behörighetsfrågor

Andreas Nilsson
08-606 73 21
andreas.a.nilsson@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 september 2023