Personligt stöd/kontaktperson, ledsagare och avlösarservice i hemmet

Läs om personligt stöd, som kontaktperson, ledsagarservice och avlösarservice i hemmet, för dig som har en funktionsnedsättning. Alla stöd kräver beslut från en LSS-handläggare på socialförvaltningen.

Kontaktperson

En kontaktperson är en person som har tid och intresse av att lära känna och ge stöd till dig som har en funktionsnedsättning. Kontaktpersonen kan vara den vän som man har svårt att skaffa på egen hand. Tillsammans kan man göra utflykter eller aktiviteter, kanske gå på bio eller ta en fika.

För att få en kontaktperson behöver du ett beslut från en LSS-handläggare på socialförvaltningen. Vi tar fram förslag på personer som kan passa dig och dina intressen. Du får vara med att föreslå och godkänna kontaktpersonen.


Ledsagarservice

Ledsagaren är en person som följer med dig med funktionsnedsättning till olika aktiviteter utanför hemmet. Det kan till exempel handla om att följa med på promenad, biobesök, bowling, bad eller i kontakten med myndigheter. Vi försöker se till att du får en ledsagare som tycker om att göra samma saker som du på fritiden. Syftet är att du ska få möjlighet att delta i samhällslivet. 

För att få ledsagning behöver du ett beslut från en LSS-handläggare på socialförvaltningen. Vi tar fram förslag på personer som kan passa dig, dina intressen och behov. Du får vara med och föreslå och godkänna ledsagare.

När vi har kundval enligt lagen om valfrihet inom ledsagarservice enligt LSS kan du välja mellan att ha kommunen som utförare eller att ha en privat utförare. Den privata utföraren som du kan välja på hittar du här

Godkända privata utförare


Avlösarservice i hemmet

Barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som bor tillsammans med sin familj kan få avlösarservice i hemmet för att vårdnadshavare eller den som sköter omvårdnaden om någon ska få möjlighet till tid för sig själv. Det kan vara för att gå på föräldramöten, fritidsaktiviteter eller att göra något utanför hemmet tillsammans med andra barn i familjen. Meningen är att du ska få tid för den övriga familjen och möjlighet att göra något på egen hand. Du eller din familj kan ha egna förslag på vem som ska vara avlösare. Det får dock inte vara en nära anhörig. Avlösarservice kan ges regelbundet eller i enstaka situationer på såväl dagtid som kvällar och helger.

För att få avlösarservice behöver du ett beslut från en LSS-handläggare på socialförvaltningen. Vi tar fram förslag och ni får vara med och föreslå och godkänna avlösaren.

När vi har kundval enligt lagen om valfrihet inom avlösarservice i hemmet enligt LSS kan du välja mellan att ha kommunen som utförare eller att ha en privat utförare. Den privata utföraren som du kan välja på hittar du här

Godkända privata utförare

Kontakt

För frågor om ansökan och beslut:

Enheten funktionsnedsättning
08-606 78 50
socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Socialpsykiatriska enheten
08-606 75 70
socialochaldreforvaltningen@haninge.se

För frågor om rekrytering av kontaktpersoner:

Heidi Lindfors
Kontaktsekreterare
08-606 75 49
heidi.lindfors@haninge.se

För frågor om rekrytering av ledsagare och avlösare:

Rekryterarna nås enklast via mejl:rekrytering-bc@haninge.se

Rekryterare
Jenny Björkman 08-606 74 27
Ammi Bäcklund 08-606 72 64


Therese Thimén Johnstone
Ansvarig enhetschef
08-606 84 57
therese.johnstone@haninge.se

Har du synpunkter på verksamheten?

Om du inte är nöjd med det stöd du får kan du lämna synpunkter eller klagomål.

Lämna synpunkt

Du kan också:

  • Prata med enhetschef
  • Prata med LSS-handläggaren
  • Ringa social- och äldreförvaltningen på 08-606 70 00 (växel)

Senast uppdaterad: 20 september 2021