Familjehem

Det finns barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo hos sin biologiska familj. Ett familjehem tar emot ett barn under en period eller under hela barnets uppväxt. Vi söker hela tiden familjer som vill göra skillnad och hjälpa ett barn vidare i livet.

En familj sitter vid middagsbordet Foto: Mostphotos

Välkommen till en digital informationsträff!

Om du vill veta mer om uppdragen som kontaktfamilj, familjehem och jourhem är du välkommen till våra kommande digitala informationsträffar:

  • Torsdag 26 januari klockan 16.45
  • Fredag 24 mars klockan 12.15 
  • Torsdag 25 maj klockan 16.45 

Du får en länk till mötet efter att du anmält dig. Anmäl dig till:

familjehem@haninge.se

Kan du bli familjehem?

Att vara familjehem är roligt och givande samtidigt som det ibland kan vara svårt och ta tid. Barn som placeras i familjehem har ofta fått en svårare start i livet än andra barn. Det kan innebära att de behöver extra stöd och vägledning. Ytterligare en grupp barn och unga som behöver familjehem är de som flytt från svåra förhållanden i sina hemländer. Vi söker familjer som är intresserade av att bli familjehem - en utvecklande roll som gör skillnad för de barn som fått en svår start i livet.

Familjehem kan se väldigt olika ut precis som barn och ungdomars behov kan variera. Viktigast är att familjehemmet har tid, plats och engagemang för ett barn samt kan erbjuda trygghet och en stabil social situation. Om du är gift, sambo eller ensamstående är inte avgörande.

Vanliga frågor och svar om att bli familjehem

Gör ett självtest och lämna ert intresse

Ert ansvar och vårt stöd

Som familjehem ansvarar ni för barnets dagliga behov och omsorg. En viktig uppgift för familjehemsföräldrarna är också att stödja barnets relation till sin ursprungsfamilj. Som familjehem har du oftast många samarbetspartners; handläggare på socialtjänsten, personal i skola eller barnomsorg, barnets föräldrar och släktingar.

Ni får kontinuerligt stöd av socialtjänstens handläggare och vi erbjuder utbildningen "Ett hem att växa i", traumamedveten omsorg (TMO) samt handledning. Ni har också en socialsekreterare som ger stöd och vägledning i uppdraget, exempelvis när barnet ska träffa sin biologiska familj eller vid svåra situationer i vardagen. 

För att du ska få ta emot ett barn eller ungdom i din familj krävs ett godkännande från socialnämnden. Alla tilltänkta familjehem blir utredda av socialsekreterare och en familjehemsutredning omfattar hembesök, intervjuer och utdrag ur offentliga register. Vi genomför uppföljningar utifrån barnets och familjehemmets behov.

Personliga berättelser från familjehem i Haninge

Kontakt

Har du frågor om att bli familjehem eller vill du lämna intresseanmälan? Kontakta oss!
familjehem@haninge.se

Mia Viberg, rekryterare
08-606 81 98
mia.viberg@haninge.se

Senast uppdaterad: 30 november 2022