Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Familjehem

Det finns barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo hos sin biologiska familj. Ett familjehem tar emot ett barn under en period eller under hela barnets uppväxt. Vi söker hela tiden familjer som vill göra skillnad och hjälpa ett barn vidare i livet.

En familj sitter vid middagsbordet Foto: Mostphotos

Välkommen på informationsträff

Om du vill veta mer om uppdragen som kontaktfamilj, familjehem och jourhem är du välkommen till höstens kommande informationsträffar:

  • Torsdag 26 september kl. 16.45 
  • Torsdag 14 november kl. 16.45

Höstens informationsträffar kommer att ske på kommunhuset, vi möter upp er vid entrén strax innan träffen börjar.

Anmäl ert intresse via familjehem@haninge.se

Kan du bli familjehem?

Att vara familjehem är roligt och givande samtidigt som det ibland kan vara svårt och ta tid. Barn som placeras i familjehem har ofta fått en svårare start i livet än andra barn. Det kan innebära att de behöver extra stöd och vägledning. Ytterligare en grupp barn och unga som behöver familjehem är de som flytt från svåra förhållanden i sina hemländer. Vi söker familjer som är intresserade av att bli familjehem - en utvecklande roll som gör skillnad för de barn som fått en svår start i livet.

Familjehem kan se väldigt olika ut precis som barn och ungdomars behov kan variera. Viktigast är att familjehemmet har tid, plats och engagemang för ett barn samt kan erbjuda trygghet och en stabil social situation. Om du är gift, sambo eller ensamstående är inte avgörande.

Vanliga frågor och svar om att bli familjehem

Testa dig själv: är du en blivande familjehemsförälder?

Anmäl intresse

Ert ansvar och vårt stöd

Som familjehem ansvarar ni för barnets dagliga behov och omsorg. En viktig uppgift för familjehemsföräldrarna är också att stödja barnets relation till sin ursprungsfamilj. Som familjehem har du oftast många samarbetspartners; handläggare på socialtjänsten, personal i skola eller barnomsorg, barnets föräldrar och släktingar.

Ni får kontinuerligt stöd av socialtjänstens handläggare och vi erbjuder utbildningen "Ett hem att växa i", traumamedveten omsorg (TMO) samt handledning. Ni har också en socialsekreterare som ger stöd och vägledning i uppdraget, exempelvis när barnet ska träffa sin biologiska familj eller vid svåra situationer i vardagen. 

För att du ska få ta emot ett barn eller ungdom i din familj krävs ett godkännande från socialnämnden. Alla tilltänkta familjehem blir utredda av socialsekreterare och en familjehemsutredning omfattar hembesök, intervjuer och utdrag ur offentliga register. Vi genomför uppföljningar utifrån barnets och familjehemmets behov.

Personliga berättelser från familjehem i Haninge

Senast uppdaterad: 4 juni 2024