Familjehem

Foto: Mostphotos

Det finns barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo hos sin biologiska familj. Ett familjehem tar emot ett barn under en period eller under hela barnets uppväxt. Vi söker nu familjer som vill göra skillnad och hjälpa ett barn vidare i livet.

Vill du veta mer om hur det är att vara familjehem?

Välkommen till vårens informationsträff!

Tid: Torsdag 25 april klockan 16.45
Plats: Haninge kommunhus
Anmälan: Anmäl dig innan den 23 april till pirkko.alm@haninge.se


Kan du bli familjehem?

Gör ett självtest och lämna ert intresse

Att vara familjehem är roligt och givande samtidigt som det ibland kan vara svårt och ta tid. Barn som placeras i familjehem har ofta fått en svårare start i livet än andra barn. Det kan innebära att de behöver extra stöd och vägledning. Ytterligare en grupp barn och unga som behöver familjehem är de som flytt från svåra förhållanden i sina hemländer. Vi söker familjer som är intresserade av att bli familjehem och hjälpa ett barn vidare i livet.

Familjehem kan se väldigt olika ut precis som barn och ungdomars behov kan variera. Viktigast är att familjehemmet har tid, plats och engagemang för ett barn samt kan erbjuda trygghet och en stabil social situation. Om du är gift, sambo eller ensamstående är inte avgörande.

Ert ansvar och vårt stöd

Som familjehem ansvarar ni för barnets dagliga behov och omsorg. Ni får kontinuerligt stöd av socialtjänstens handläggare i det arbetet. Våra familjehem får även utbildning samt extern handledning vid behov. Som familjehem har du oftast många samarbetspartners; handläggare på socialtjänsten, personal i skola eller barnomsorg, barnets föräldrar och släktingar. En viktig uppgift för familjehemsföräldrarna är att stödja barnets relation till sin ursprungsfamilj.

För att du ska få ta emot ett barn eller ungdom i din familj krävs ett godkännande från socialnämnden. För ett godkännande görs en familjehemsutredning som omfattar flera hembesök, intervjuer och kontroll i offentliga register.

Verkar detta intressant?
Ring gärna våra familjehemsrekryterare för mer information eller gör en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 april 2019